PL EN


2019 | 37 | 2 |
Article title

Pseudonimy polskich YouTuberów. Ich pochodzenie, struktura oraz miejsce we współczesnym systemie antroponimicznym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject of the article is nicknames (nicks) used by YouTubers, i.e. Polish Internet creators who have their own channel on YouTube, and also the methods of their creation. The aim of the article is to analyse the linguistic and semantic aspects of pseudonyms created in the act of Internet autonomy and to indicate their basic functions. Thus, the research is part of the area of media onomastics. The material was collected via a computer network. The conducted research revealed that YouTuber pseudonyms constitute a diverse group of anthroponyms, both in terms of motivation and structure. They are most often created as a result of onimisation and transonymisation of real names and/or surnames, as well as mythological, literary and film heroes, without any formal change, and also as a result of derivation, most often suffixal. Various forms of names prevail, including full names and shortened and hypocoristic names, as well as foreign names or those formed under the influence of foreign names. Less numerous is the group of pseudonymic forms motivated by common words. All of which have the function of identifying and distinguishing the bearer from others.
PL
Przedmiotem artykułu są pseudonimy internetowe, tzw. nicki używane przez YouTuberów, tj. polskich twórców internetowych prowadzących swój kanał w serwisie YouTube, oraz sposoby ich kreacji. Celem artykułu jest analiza językowa i semantyczna powstających w akcie internetowej autonominacji pseudonimów oraz wskazanie ich podstawowych funkcji. Tym samym badania wpisują się w obszar onomastyki medialnej. Materiał zgromadzono za pośrednictwem sieci komputerowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pseudonimy YouTuberów stanowią zróżnicowaną grupę antroponimów tak pod względem motywacyjnym, jak i strukturalnym. Powstają najczęściej w wyniku onimizacji oraz transonimizacji zarówno prawdopodobnie prawdziwych imion i/lub nazwisk, jak i nazw bohaterów mitologicznych, literackich czy filmowych, bez żadnej zmiany formalnej, jak też przez derywację, najczęściej sufiksalną. Dominują różne formy imion, w tym imiona pełne oraz skrócone i hipokorystyczne, a także imiona obce lub powstałe pod wpływem obcych postaci imion. Mniej liczna jest grupa form pseudonimicznych motywowanych przez wyrazy pospolite. Wszystkie spełniają funkcję identyfikowania i wyróżniania nosiciela spośród innych.
Year
Volume
37
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
  • Czopek-Kopciuch, Barbara. (2004). Nick – nowa kategoria antroponimiczna?. In: Kazimierz Michalewski (ed.), Współczesne odmiany języka narodowego (pp. 106–111). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Łobodzińska, Romana, Peisert, Maria. (2003). Nazwy własne w przestrzeni wirtualnej. In: Maria Biolik (ed.), Metodologia badań onomastycznych (pp. 644–653). Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego.
  • Siwiec, Adam. (2014). Pseudonimy internetowe vel nicki – charakterystyka onomastyczna i uzus. Roczniki Humanistyczne KUL. Językoznawstwo, 62, pp. 101–122.
  • Tomczak, Lucyna. (2005). Autonimy internetowe – ich geneza, funkcje oraz onomastyczny status. In: Romana Łobodzińska (ed.), Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie (pp. 151–161). Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2019_37_2_97-107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.