PL EN


2020 | 38 | 2 |
Article title

Obraz Marii Łazicz w prozie wspomnieniowej Afanasija Feta

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is devoted to the analysis of the image of Maria Lazich in Afanasy Fet’s Ранние годы моей жизни [Early Years of My Life]. The author’s beloved appears as Elena Larina in this work, which belongs to the prose memoir genre. Biographical and fictionalising elements (literary references, use of known character models, and the dramatisation of the love theme) used to build this literary portrait are discussed. The article shows social and literary phenomena, such as Georgesandism and the re-evaluation of the notions of marriage, which influenced the shaping of Maria’s character.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie obrazu Marii Łazicz w dziele Ранние годы моей жизни Afanasija Feta. Ukochana autora pojawia się w utworze, gatunkowo należącym do prozy wspomnieniowej, jako Jelena Łarina. Omówione zostały elementy biograficzne oraz beletryzacyjne (nawiązania literackie, wykorzystanie znanych modeli charakterów postaci, dramatyzacja wątku miłosnego) wykorzystane do budowania tego portretu literackiego. Ukazane zostały zjawiska społeczne i literackie, takie jak np. georgesandyzm, przewartościowanie pojęć dotyczących małżeństwa, które wpłynęły na ukształtowanie charakteru Marii.
Year
Volume
38
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-12-29
Contributors
References
 • Source
 • Fet, Afanasij Afanas’evič. (1983). Vospominaniâ. Moskva: Pravda. [Фет, Афанасий Афанасьевич. (1983). Воспоминания. Москва: Правда.]
 • References
 • Blagoj, Dmitrij Dmitrievič. (1981). Mir kak krasota (O „Večernih ognâh” A. Feta). [Благой, Дмитрий Дмитриевич. (1981). Мир как красота (О «Вечерних огнях» А. Фета)]. Downloaded from: http://az.lib.ru/f/fet_a_a/text_0020.shtml (access: 14.05.2020).
 • Blagoj, Dmitrij Dmitrievič. (1983). Afanasij Fet – poet i čelovek. In: Afanasij Fet (ed.), Vospominaniâ (pp. 3–26). Moskva: Pravda. [Благой, Дмитрий Дмитриевич. (1983). Афанасий Фет – поэт и человек. В: Афанасий Фет, Воспоминания (c. 3–26). Москва: Правда.]
 • Buhštab, Boris Jakovlevič. (2020). Sud’ba literaturnogo nasledstva A.A. Feta. [Бухштаб, Борис Яковлевич. (2020). Судьба литературного наследства А.А. Фета.]. Downloaded from: http://litnasledstvo.ru/site/online (access: 02.04.2020).
 • Čeremisinova, Larisa Ivanovna. (2008). Iz tvorčeskoj istorii knigi A.A. Feta “Moi vospominaniâ”. Izvestiâ Saratovskogo universiteta. Ser. Filologia. Žurnalistika, 2, pp. 42–43. [Черемисинова, Лариса Ивановна. (2008). Из творческой истории книги А.А. Фета «Мои воспоминания». Известия Саратовского университета. Сер. Филология. Журналистика, 2, c. 42–43.]
 • Czermińska, Małgorzata. (2009). Autobiografia. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
 • Czykwin, Jan. (1984). Afanasij Fet. Studium historycznoliterackie. Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku.
 • Głowiński, Michał, Kostkiewiczowa, Teresa, Okopień-Sławińska, Aleksandra, Sławiński, Janusz. (2008). Słownik terminów literackich. Wrocław: Ossolineum.
 • Kafanova, Ol’ga Bodovna. (2012). Žoržsandizm kak âvlenie russkoj kul’tury. In: Dialog kul’tur v usloviâh globalizacji: XII meždunarodnye Lihačevskie naučnye čteniâ, 17–18 maâ 2012 g. T. 1 Doklady (pp. 461–463). Sankt Peterburg: SPbGUP. [Кафанова, Ольга Бодовна. (2012). Жоржандизм как явление русской культуры. B: Диалог культур в условиях глобализации: XII Международные Лихачевские научные чтения, 17–18 мая 2012 г. Т. 1: Доклады (c. 461–463). Санкт Петербург: СПбГУП.]
 • Klenin, Emily. (1991). Fet and Maria Lazič. Russian Literature, XXX, pp. 135–198.
 • Przybył, Iwona. (2008–2009). Obyczaj zaręczyn i jego rola w procesie konstruowania małżeństwa. Młodzież a Rodzina. Roczniki Socjologii Rodziny, XIX, pp. 33–49.
 • Savinkov, Sergej Vladimirovič. (2008). Memuaristika. In: Natan Nikolaevič Tamarčenko (ed.), Poetika. Slovar’ aktual’nyh terminov i ponâtij (pp. 118–119). Moskva: Izdatel’stvo Kulaginoj – Intrada. [Савинков, Сергей Владимирович. (2008). Мемуаристика. В: Натан Давидович Тамарченко (ред.), Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий (c. 118–119). Москва: Издательство Кулагиной – Intrada.]
 • Toporov, Vladmir Nikolaevič. (1987). K issledovaniû anagramatičeskih struktur. In: Tat’âna Vladmimirovna Civ’ân (ed.), Isselovaniâ po etimologii i semantike. T. 1 (pp. 193–238). Moskva: Izdatel’stvo Nauka. [Топоров, Владимир Николаевич. (1987). К исследованию анаграмматических структур. В: Татьяна Владимировна Цивьян (ред.), Исследования по этимологии и семантике. Т. 1 (c. 193–238). Москва: Издательство Наука.]
 • Venclova, Tomas. (1985). A.A. Fet "Moego tot bezumstva želal...". Russian Literature, XVII, pp. 87–110. [Venclova, Tomas. (1985). А.А. Фет «Моего тот безумства желал...». Russian Literature, XVII, c. 87–110.]
 • Zaleski, Marek. (2004). Formy pamięci. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2020_38_2_145-156
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.