PL EN


2015 | 62 | 1 |
Article title

Obszar chronionego krajobrazu. Analiza administracyjnoprawna

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem niniejszego artykułu jest obszar chronionego krajobrazu – jedna z prawnych form ochrony przyrody w Polsce. Przedmiotem pracy jest analiza tej instytucji prawnej w porządku chronologicznym, począwszy od ustawy o ochronie przyrody z 1934 roku, przez ustawę z 1949 roku, a następnie ustawę z 1991 roku oraz obecnie obowiązującą ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Artykuł przedstawia rolę obszaru chronionego krajobrazu tworzonego uchwałą sejmiku województwa w formie aktu prawa miejscowego. Obszar chronionego krajobrazu obszarem specjalnym o charakterze ekologicznym należy do systemu obszarów chronionych. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku, zwana ustawą krajobrazową, wprowadza nowe rozwiązania powstrzymujące degradację krajobrazu i zapewniające jego zachowanie. W artykule zawarta jest również analiza pod kątem orzecznictwa sądów administracyjnych.
EN
The article discusses the issue of a landscape protection area, one of the legal forms of conservation of nature in Poland. The aim of this study is to analyse this legal institution in chronological order, starting from the Preservation of Nature Act of 1934, then the Act of 1949 and next the Act of 1991 and currently in force the Act of the 16 of April 2004. The article presents the role and the meaning of a landscape protection area, which is create by a resolution of a voivodship local government in the form of a local legal act. A landscape protection area is a special area of ecological character and belongs to the system of protected areas. The act of the 24 of April 2015 called the landscape act introduces a new solution preventing from the degradation of a landscape and ensure its preservation. The article analyse also in terms of administrative judicial decisions.
Year
Volume
62
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-02-03
Contributors
References
  • Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Warszawa 2011.
  • Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody – komentarz, Warszawa 2008.
  • Radziejowski J., Stan parków narodowych i innych obszarów chronionych w Polsce, [w:] Obszary chronionej przyrody, Warszawa 2011.
  • Stelmasiak J., Instytucja obszaru specjalnego w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie obszarów specjalnych o charakterze ekologicznym, [w:] Prawo materialne administracyjne, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 7, Warszawa 2012.
  • Szafer W., Rzut oka na stan ochrony przyrody w Polsce na tle 17-letniej działalności Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Kraków 1937.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2015_62_1_55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.