PL EN


2015 | 62 | 2 |
Article title

Obowiązki ze sfery bhp w zatrudnieniu niepracowniczym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje obowiązki pracodawców w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do niepracowników. Autorka podkreśla, iż bezpieczeństwo i higiena pracy są ważne nie tylko w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ale także osób pracujących na podstawie zatrudnienia cywilnoprawnego. Opracowanie zamyka konkluzja, że regulacje dotyczące omawianej materii odnoszące się do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych nie są w pewnych aspektach sprawiedliwe.
EN
The article describes the employers’ and non-employers’ obligations in occupational health and safety of non-employees. The author emphasizes that the health and safety at work is important not only towards people who are employed on the basis of the contract of employment but also on the basis of civil contracts. Regulations pertaining this matter are to fulfill the State’s obligations towards workers by the employer. The author’s conclusion is that the regulations of discussed matter regarding to people who are working on the basis of contract of employment and on the basis of civil contracts are unjust in some legal aspects.
Year
Volume
62
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-02-08
Contributors
References
  • Jankowiak J., Glosa do wyroku TK z dnia 24 października 2000 r., K 12/2000, teza nr 1, GSP-Prz.Orz. 2008, z. 4, poz. 163.
  • Meller M., Bezpieczeństwo i higiena pracy w zatrudnieniu niepracowniczym, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, z. 9.
  • Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 1: Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013.
  • Szemplińska E., Zatrudnienie młodocianych, teza nr 2, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, z. 6, poz. 24.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2015_62_2_143
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.