PL EN


2015 | 62 | 2 |
Article title

Praca w nocy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z obowiązującymi przepisami praca może być wykonywana zarówno w dzień, jak i w nocy. Kodeks pracy dopuszcza pracę w nocy jako zasadę, ustanawiając jedynie kilka od niej wyjątków. Praca w nocy powoduje wyczerpanie pracownika, który zmuszony jest adaptować swój organizm do nocnych zmian. Praca taka zaburza naturalny rytm życia człowieka, regulowany dopływem światła dziennego. Wykonywanie pracy w nocy może być szkodliwe dla zdrowia pracownika, może też zagrażać bezpieczeństwu innych zatrudnionych. W związku z tym praca w nocy powinna zostać ograniczona wyłącznie do określonych przypadków ją uzasadniających.   
EN
According to the regulations, work may be performer both during the day and during the night. The Labour Code allows working during the night as a rule, stating only a few exceptions from it. Working at night causes the exhaustion of the employee, who is forced to adapt organism to night shifts. This kind of work upsets the circadian clock regulated by daylight. Working at night may be harmful to the employee’s health and it may also be a hazard to the safety of other employees. Therefore, working at night should be restricted to specific cases justifying it.
Keywords
Year
Volume
62
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-02-08
Contributors
References
 • Barzycka-Banaszczyk M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Konwencja nr 4 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zatrudnienia kobiet w nocy, www.mop.pl/doc/html/konwencje/k004.html [data dostępu: 05.06.2015].
 • Konwencja nr 6 Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, www.mop.pl/doc/html/konwencje/k006.html [data dostępu: 05.06.2015].
 • Konwencja nr 41 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zatrudnienia kobiet w nocy (zrewidowana) z 1934 roku, www.mop.pl/doc/html/konwencje/k041.html [data dostępu: 05.06.2015].
 • Konwencja nr 89 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyśle (zrewidowana), www.mop.pl/doc/html/konwencje/k089.html [data dostępu: 05.06.2015].
 • Konwencja nr 171 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca pracy nocnej, www.mop.pl/doc/html/konwencje/k171.html [data dostępu: 05.06.2015].
 • Latos-Miłkowska M., Godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym w przepisach o czasie pracy (work-life balance), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 7.
 • Leka S., Jain A., Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy i ich wpływ na zdrowie, Warszawa 2013.
 • Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.
 • Łajeczko M., Zmiany w prawie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1989, nr 6.
 • Maas J.B., Potęga snu, Warszawa 1999.
 • Małysz F., Czas pracy po nowelizacji kodeksu pracy, Warszawa 2002.
 • Masewicz W., Czas pracy, Bydgoszcz 1994.
 • Nałęcz M., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. W. Muszalskiego, Warszawa 2011.
 • Orłowski G., Czy nocny stróż może odmówić pracy w porze nocnej?, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 12.
 • Pawłowska A., Praca nocna, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 9.
 • Protokół z 1990 roku do Konwencji nr 89 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy nocnej kobiet (zrewidowanej), www.mop.pl/doc/html/konwencje/k089protokol.html [data dostępu: 05.06.2015].
 • Raczyński A., Polskie prawo pracy, Warszawa 1930.
 • Sobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005.
 • Świątkowski A.M., Międzynarodowe prawo pracy, t. 1: Międzynarodowe publiczne prawo pracy – standardy międzynarodowe, Vol. 2, Warszawa 2008.
 • Zużewicz K., Rytmy biologiczne człowieka, [w:] Nauka o pracy: bezpieczeństwo, higiena i ergonomia, http://archiwum.ciop.pl/15705.html [data dostępu: 05.05.2015].
 • Zużewicz K., Rytmy biologiczne człowieka i praca zmianowa, http://nop.ciop.pl/m4-6/m4-6_1.htm [data dostępu: 05.05.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2015_62_2_275
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.