PL EN


2016 | 63 | 1 |
Article title

Grzegorz L. Seidler – zapomniany filozof prawa (Dobrochna Minich, Władza państwowa w koncepcjach Grzegorza Leopolda Seidlera, Rzeszów 2013, ss. 123)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi polemikę z książką D. Minich na temat idei władzy państwowej w koncepcjach G. Seidlera. Wykazuje sie, że autorka przytacza jedynie poglady G.L. Seidlera, nie wyprowadzając z nich żadnych wniosków.
EN
In this paper we sketch the approach given by D. Minich in her book about G.L. Seidler’s theory of civility, law and state. Thus, we argue that D. Minich’s presentation does not include general conclusions in this matter.
Year
Volume
63
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-22
Contributors
References
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł., oprac. i wstęp D. Gromska, Warszawa 1956.
 • Fromm E., Mieć czy być?, przeł. J. Karłowski, wstęp M. Chałubiński, Poznań 1995.
 • Hegel G.W.F., Nauka logiki, przeł i objaśnienia A. Landman, t. 1, Warszawa 1967.
 • Hindess B., Filozofowie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, Warszawa – Wrocław 1999.
 • Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 1968.
 • Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra: książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, wyd. 3, Kraków 1913.
 • Paczkowski P., Filozoficzne modele życia w klasycznym antyku: (IV w. p.n.e.), Rzeszów 2005.
 • Pałecki K., Prawo – polityka – władza, Warszawa 1988.
 • Pawłowska A., Władza. Elity. Biurokracja. Studium z socjologii polityki, Lublin 1998.
 • Russell B., Władza: nowa analiza społeczna, przeł. M. Kądzielski, R. Gołębiewski, Warszawa 2001.
 • Sztompka P., Socjologia: analiza społeczeństwa, Kraków 2004.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, przeł. i wstęp D. Lachowska, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2016_63_1_175
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.