PL EN


2016 | 63 | 1 |
Article title

Myśl realistyczna a bezpieczeństwo Polski w kontekście współczesnych relacji z Federacją Rosyjską i Stanami Zjednoczonymi

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest próba odniesienia założeń myśli realizmu w stosunkach międzynarodowych do współczesnych relacji polsko-amerykańskich i polsko-rosyjskich oraz wykazanie, iż to właśnie podejście realistyczne jest najwłaściwsze dla zapewnienia Polsce bezpieczeństwa. W celu przybliżenia genezy i tła myśli realistycznej autor w pierwszej części prezentuje i opisuje najważniejszych prekursorów myśli realistycznej oraz ich dokonania, zaczynając od czasów antycznych. W części drugiej podejmuje próbę opisania myśli realistów dwudziestowiecznych, takich jak Edward H. Carr, Hans Morgenthau i Kenneth Waltz. W trzeciej i zarazem ostatniej części autor odnosi wcześniej przedstawione zasady realizmu w stosunkach międzynarodowych do współczesnych problemów bezpieczeństwa w relacjach polsko-amerykańskich i polsko-rosyjskich.
EN
The main purpose of the submitted article is to refer the realism doctrine to the contemporary Polish-Us and Polish-Russian foreign relations and to prove that the doctrine of realism is the most appropriate to provide the security for Poland. In order to bring closer the background of realism thought, in the first part, the author presents and describes its the most important precursors and their achievements beginning from antiquity. In the second part the author attempts to describe the thought of the 20th century realists like Edward H. Carr, Hans Morgenthau and Kenneth Waltz. In the third and the last part, the rules of the realism doctrine presented above are being referred to the current security problems in Polish-Us and Polish-Russian foreign relations.
Keywords
EN
realism   Poland   USA   Russia   Morgenthau   Carr   Waltz   security  
Year
Volume
63
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-22
Contributors
References
 • Balcer A., Wóycicki K., Polska na globalnej szachownicy, Warszawa 2014.
 • Burchill S., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.
 • Czaputowicz J., Polityka bezpieczeństwa Polski – między samodzielnością a europeizacją, „e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego” 2013, nr 6.
 • Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych: krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008.
 • Drgas M., Systemowe i materialne wyznaczniki potęgi państw na przykładzie wojen, „Historia i Polityka” 2011, nr 6 (13).
 • Fijałkowski Ł., Polus A., Krytyczna analiza wybranych aspektów teorii polityki międzynarodowej Kennetha Waltza, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2012, nr 13.
 • George Friedman: Nie macie słabości Rosji i Niemiec. Polska jeszcze będzie potęgą, http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/460968,george-friedman-o-polityce-rosji-przyszlosci-polski-i-jej-roli-w-europie.html [data dostępu: 10.03.2016].
 • Heywood A., Klucz do politologii, najważniejsze ideologie, systemy, postaci, Warszawa 2008.
 • http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table [data dostępu: 10.03.2016].
 • http://globalfirepower.com [data dostępu: 10.03.2016].
 • http://obronanarodowa.pl [data dostępu: 10.03.2016].
 • Jackson R., Sorensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2012.
 • Kimla P., Historycy-politycy jako źródło realizmu politycznego, Kraków 2009.
 • Kimla P., U źródeł realizmu politycznego. Sofista pierwszej generacji – Protagoras z Abdery, „Politeja” 2004, nr 1.
 • Kwiatkowska-Drożdż A., Mocarstwo Pragmatyczne, „Nowa Europa” 2012, nr 1 (12).
 • Machiavelli N., Książę, Warszawa 1993.
 • Malarczyk J., U źródeł włoskiego realizmu politycznego: Machiavelli i Guicciardini, Lublin 1963.
 • Morgenthau H., Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace, Boston 2005.
 • Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUS, Warszawa 2009.
 • Tenerowicz R., Racjonalistyczne teorie stosunków międzynarodowych. Podobne czy różne?, [w:] Nowe spojrzenia w naukach o polityce, red. W. Jakubowski, A. Dąbrowski, M. Krzysztoszek, t. 1, Warszawa 2012.
 • Total Military Personnel and Dependent End Strength by Service, Regional Area, and Country, Defense Manpower Data Center, June 30, 2015.
 • Więcławski J., Hans Morgenthau – realizm klasyczny i jego rekomendacje dla polskiej polityki zagranicznej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2011, nr 3 (34).
 • www.rodaknet.com/rp_art_5969_czytelnia_strategia_polski_george_friedman.htm [data dostępu: 10.03.2016].
 • www.transparency.org [data dostępu: 10.03.2016].
 • Zięba R., Implikacje stosunków polsko-amerykańskich dla polityki zagranicznej Polski, „Przegląd Politologiczny” 2015, nr 2.
 • Zięba R., Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2011, nr 1–2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2016_63_1_99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.