PL EN


2017 | 64 | 1 |
Article title

Glosa do wyroku SA w Lublinie z dnia 30 listopada 2016 r., II AKa 242/16, LEX nr 2188879

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wyrok sądu dotyczy ustalenia postaci strony podmiotowej. Autorka glosy krytycznie odnosi się do tezy, że wystarczy tu samo ustalenie stanu świadomości oskarżonego. Przypisanie sprawcy zamiaru wymaga również poczynienia odpowiednich stwierdzeń co do sfery wolicjonalnej. Wyrok odnosi się także do możliwości skorzystania z tzw. instytucji czynnego żalu, błędnie uzależniając ją od stopnia zaawansowania usiłowania (usiłowanie ukończone – usiłowanie nieukończone).
EN
The verdict deals with a kind of subjective side of a crime. The author criticizes the thesis that a court can settle it only because of a level of wrongdoers’ consciousness. It also demands a certain knowledge of volitional sphere. The verdict also deals with a possibility of using the institution of the so-called active remorse; the Court mistakenly associates it with the degree of an attempt development (unfinished attempt – finished attempt).
Year
Volume
64
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-25
Contributors
References
 • Budyn-Kulik M., Umyślność w prawie karnym i psychologii. Teoria i praktyka sądowa, Warszawa 2015.
 • Giezek J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012.
 • Sitarz O., Czynny żal związany z usiłowaniem w polskim prawie karnym. Analiza prawnokarna i kryminologiczna, Katowice 2015.
 • Postanowienie SN z dnia 29 marca 2011 r., V KK 344/10, OSNwSK 2011, nr 1, poz. 627.
 • Wąsek A., [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Gdańsk 2005.
 • Wyrok SA w Katowicach z dnia 24 czerwca 2004 r., II AKa 188/04, KZS 2005, nr 6, poz. 65.
 • Wyrok SA w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2012 r., II AKa 175/12, LEX nr 1236100.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2012 r., II AKa 159/12, LEX nr 1213772.
 • Wyrok SA w Lublinie z dnia 13 listopada 2012 r., II AKa 256/12, LEX nr 1237276.
 • Wyrok SA w Białymstoku z dnia 20 listopada 2012 r., II AKa 205/12, LEX nr 1259660.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 11 stycznia 2013 r., II AKa 399/12, LEX nr 1267437.
 • Zoll A., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. 1, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_1_277
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.