PL EN


2017 | 64 | 1 |
Article title

Ocena przydatności kryteriów oddzielenia prawa konstytucyjnego i administracyjnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prawo administracyjne uważane jest za uszczegółowienie części prawa konstytucyjnego zajmującej się władzą wykonawczą. Niekiedy jednak prawo administracyjne dotyczy również władzy sądowniczej, poza tym część norm prawa administracyjnego jest powtórzeniem norm prawa konstytucyjnego. Za podstawowe kryteria rozdziału prawa konstytucyjnego i administracyjnego można uznać kryterium formalne i kryterium materialne, przy czym wielkie znaczenie ma także szeroko rozumiane kryterium społeczne, obejmujące zagadnienia historyczne i socjologiczne.
EN
Administrative law is regarded as a detailed regulation of matters covered by constitutional law. Administration is often seen as the executive branch of government. Sometimes, however, administrative law is also applied to the judiciary. The basic criteria of separation between constitutional and administrative law are the formal and the material criteria, yet the widely understood social criteria, including historical and sociological issues, are also of great importance.
Year
Volume
64
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-25
Contributors
References
  • Krawczyk Z., Społeczne funkcje nauki, [w:] Socjologia nauki. Zarys problematyki, red. Z. Krawczyk, Warszawa 1990.
  • Łachwa A., Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji, Warszawa 2001.
  • Pilipiec S., Szreniawski P., Akceptacja społeczna jako podstawa wyodrębniania się gałęzi prawa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2010, nr 64.
  • Seidler G.L., Władza ustawodawcza i wykonawcza w polskich konstrukcjach ustrojowych 1917–1947, Lublin 2000.
  • Wójtowicz A., Ład moralny, rządy prawa i rozumu w doktrynie Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Katowice 1996.
  • Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa–Poznań 1983.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_1_83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.