PL EN


2018 | 65 | 1 |
Article title

Administracyjnoprawne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
On July 15, 2016, a legal act entered into force, which electrified the business community, especially the unconventional energy industry, local government authorities, and all those who saw the development of the alternative energy sector as the only solution for the global energy crisis. This is about the Act of 20 May 2016 on Investments in Wind Power Plants, which set out the conditions, rules and procedures for the location and operation of wind farms with a power greater than the power of a micro installation, as well as the conditions for the location of housing developments (residential buildings and mixed-use buildings) in the vicinity of wind farms. This Act has been named, both by scholars of law and the media, “another special legislation”, although it is not a typical special legislation. Although it is a lex specialis in relation to the Act of 7 July 1994 – Construction Law, as well as the Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Land Development, its provisions, unlike any “special legislation”, do not introduce preferential conditions for investors with regard to identifying location and authorization for the project covered by it. On the contrary, they introduce a number of significant constraints in the process. The legislature’s goal of increasing the transparency of the wind farm building permit process has come at too high a cost; at the expense of violating basic constitutional standards, notably the principle of proportionality and the principle of protection of property.
PL
W dniu 15 lipca 2016 r. wszedł w życie akt prawny, który zelektryzował środowisko przedsiębiorców (zwłaszcza z branży energetyki niekonwencjonalnej), władze samorządów gminnych oraz wszystkich tych, którzy w rozwoju sektora alternatywnych źródeł energii upatrują jedynego antidotum na globalny kryzys energetyczny. Mowa tu o ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która określiła warunki, zasady i tryb lokalizacji oraz realizacji elektrowni wiatrowych o mocy większej niż moc mikroinstalacji, a także warunki lokalizacji zabudowy mieszkaniowej (budynków mieszkalnych i budynków o funkcji mieszanej, w skład których wchodzi funkcja mieszkalna) w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych. Ustawa ta zarówno przez doktrynę prawa, jak i media została okrzyknięta mianem „kolejnej specustawy”, mimo że typową „specustawą” nie jest. Jej regulacje, w odróżnieniu od „specustaw”, nie wprowadzają dla inwestorów preferencyjnych warunków ustalania lokalizacji i udzielania pozwolenia na realizację objętych nią inwestycji. Cel ustawodawcy, którym było zwiększenie transparentności procesu uzyskiwania pozwolenia na realizację elektrowni wiatrowej, został jednak osiągnięty zbyt dużym kosztem – złamania podstawowych standardów konstytucyjnych, na czele z zasadą proporcjonalności i zasadą ochrony własności.
Year
Volume
65
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-03-21
Contributors
References
 • Act of 21 March 1991 on maritime areas of the Republic of Poland and maritime administration, Journal of Laws of 2013, item 934.
 • Act of 7 July 1994 – Construction Law, Journal of Laws of 2016, item 290.
 • Act of 21 August 1997 on Real Estate Management, Journal of Laws of 2015, item 1774.
 • Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Land Development, Journal of Laws of 2016, item 778.
 • Act of 20 February 2015 on Renewable Energy Sources, Journal of Laws of 2016, item 925.
 • Act of 20 May 2016 on Investments in Wind Power Plants, Journal of Laws, item 961.
 • Annex 1 to the Directive of 23 April 2009, 2009/28/EC, OJ EU L No. 140, item 16.
 • Judgement of the Constitutional Court of 9 June 1998, K 28/97, OTK 1998, No. 4, item 50.
 • Judgement of the Constitutional Court of 13 April 1999, K 36/98, Journal of Laws No. 34, item 320.
 • Judgement of the Constitutional Court of 26 April 1999, K 33/98, OTK 1999, No. 4, item 71.
 • Judgement of the Constitutional Court of 2 June 1999, K 34/98, OTK 1999, No. 5, item 94.
 • Judgement of the Constitutional Court of 10 April 2002, K 26/00, OTK-A No. 2/2002, item 18.
 • Judgement of the Constitutional Court of 21 April 2004, K 33/03, OTK-A 2004, No. 4, item 31.
 • Judgement of the Constitutional Court of 21 December 2005, K 45/05, OTK-A 2005, No. 11, item 140.
 • Judgement of the Constitutional Court of 8 July 2008, K 46/07, OTK-A 2008, No. 6, item 10.
 • Judgement of the Supreme Administrative Court of 13 September 2005, II OSK 64/05, LEX No. 194989.
 • Judgement of the Supreme Administrative Court of 16 May 2014, II OSK 2980/12, LEX No. 1586384.
 • Judgement of the Regional Administrative Court in Łódź of 28 May 2007, II SA/Łd 1046/07, LEX No. 486528.
 • Judgement of the Regional Administrative Court of 25 September 2008, II SA/Bk 441/08, LEX No. 475214.
 • Judgement of the Regional Administrative Court in Białystok of 10 June 2010, II SA/Bk 288/10, LEX No. 737343.
 • Regulation of the Minister of Environment of 14 June 2007 on Permissible Noise Levels in the Environment, consolidated text Journal of Laws of 2014, item 112.
 • Safjan, M., Bosek, L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_1_127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.