PL EN


2018 | 65 | 1 |
Article title

Kilka uwag na temat prawa słusznego (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses equitable law with reference to the perspective of the system of statutory law. The author founds the substantive theory of equitable law on the following values: truth, good, justice and human dignity. The paper defines the understanding of these values. Then, it indicates that they should be respected in legislative activities (in lawmaking) as well as in the application of law so that the law (norms) and decisions should be equitable. It is also emphasised that equity is “an instance” that can protect the man and his dignity – the dignity of the human person.
PL
W artykule zostały przedstawione uwagi na temat prawa słusznego w odniesieniu do perspektywy systemu prawa stanowionego. Substancjalną teorię prawa słusznego autor buduje na następujących wartościach: prawda, dobro, sprawiedliwość, godność człowieka. W opracowaniu wyjaśniono rozumienie tych wartości. Następnie wskazano, że powinny być one respektowane w działalności prawodawczej (w stanowieniu prawa) oraz w stosowaniu prawa tak, aby prawo (norma, normy) i decyzje były słuszne. Zaakcentowano również, że słuszność jest „instancją” mogącą ochronić człowieka i jego godność – godność osoby.
Year
Volume
65
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-03-21
Contributors
References
 • Alexy, R., The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism, Oxford 2002.
 • Aristotle, The Nicomachean Ethics, trans. by D. Gromska, Warszawa 2008.
 • Aristotle, Rhetoric, trans. by H. Podbielski, Warsaw 2009.
 • Chazan, B., Prawo do życia. Bez kompromisu, Kraków 2014.
 • Dworkin, R., Biorąc prawa poważnie, trans. by T. Kowalski, Warszawa 1998.
 • Dziedziak, W., O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego), Lublin 2015.
 • Frankfurt, H.G., O prawdzie, trans. by H. Jankowska, Krosno 2008.
 • Kant, I., Uzasadnienie metafizyki moralności, trans. by M. Wartenberg, Kęty 2013.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
 • Krąpiec, M.A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 2009.
 • Krąpiec, M.A., Człowiek jako osoba, Lublin 2009.
 • Krąpiec, M.A., Dobro wspólne, [in:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001.
 • Maryniarczyk, A., Człowiek wobec świata. Studium z metafizyki realistycznej, Lublin 2009.
 • Maryniarczyk, A., Dobro, [in:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001.
 • Mazurek, F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.
 • Piętka, H., Słuszność w teorji i w praktyce, Warszawa 1929.
 • Plato, The State, trans. by W. Witwicki, Kęty 2009.
 • Radbruch, G., Filozofia prawa, trans. by E. Nowak, Warszawa 2009.
 • Radbruch, G., Rechtsphilosophie (1932), [in:] G. Radbruch, Gesamtausgabe. Rechtsphilosophie, vol. II, Heidelberg 1993.
 • Stammler R., Die Lehre von dem richtigen Rechte, Berlin 1902.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2005 roku (SK 13/05, OTK ZU 2005, Seria A, Nr 8, poz. 91).
 • Zdyb M., Istota decyzji, Lublin 1993.
 • Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_1_41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.