PL EN


2018 | 65 | 1 |
Article title

Powstanie i organizacja Banku Polskiego SA

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bank Polski SA został utworzony w 1924 r. jako bank centralny II RP. Planowano jego utworzenie tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jednak okazało się to możliwe dopiero kilka lat później, po przeprowadzeniu reformy skarbowej i walutowej. Nie było to zadanie łatwe, a udało się dopiero rządowi Władysława Grabskiego. Przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję zapisów na akcje Banku Polskiego, jako że bank ten miał działać w formie organizacyjnoprawnej spółki akcyjnej. Wprowadzono też nową jednostkę monetarną, której nadano tradycyjną nazwę „złoty”. Statut Banku Polskiego wskazywał główne cele jego działalności oraz wyraźnie określał strukturę i funkcje władz tego banku, spośród których kluczowe znaczenie należy przypisać Radzie Banku.
EN
The Bank of Poland joint stock company was established in 1924 as the central bank of the Second Republic. It was planned to be set up shortly after Poland regained its independence, however, it turned out to be possible only a few years later, after the fiscal and monetary reform. It was not an easy task, only Władysław Grabski’s government managed to do it. A broad-based share subscription was made for the Bank’s shares, as this bank was supposed to operate in the form of an organizational and legal joint stock company. A new monetary unit was introduced, which was given the traditional name “zloty”. The Statute of the Bank of Poland indicated the main objectives of its activity and explicitly defined the structure and functions of the authorities of this bank of whom the key importance should be attributed to the Bank Board.
Year
Volume
65
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-03-21
Contributors
References
 • Grabski, W., Dwa lata u podstaw państwowości naszej (1924–1925), Warszawa 1927.
 • Jezierski, A., Leszczyńska, C., Bank Polski S.A. 1924–1951, Warszawa 1994.
 • Jezierski, A., Leszczyńska, C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001.
 • Jonca, K., Rozwój gospodarczy Polski do 1939 roku, Wrocław 2001.
 • Karpiński, S., O bankowości w Polsce dzisiaj i jutro, Warszawa–Lublin–Łódź 1915.
 • Karpiński, S., Pamiętnik dziesięciolecia 1915–1924, Warszawa 1931.
 • Karpiński, S., Projekt ustawy Banku Polskiego w związku ze sprawą waluty, Warszawa 1918.
 • Karpiński, Z., Bank Polski 1924–1939. Przyczynek do historii gospodarczej okresu międzywojennego, Warszawa 1958.
 • Kaszubski, R.W., Bank Polski S.A. – bank centralny II Rzeczypospolitej, „Bank i Kredyt” 1995, nr 9.
 • Knakiewicz, Z., Bank Polski i Narodowy Bank Polski w gospodarce polskiej. Próba refleksji, [in:] Z. Knakiewicz (red.), Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej, Poznań 1997.
 • Macura, R., Prasowe echa reformy Władysława Grabskiego i Leszka Balcerowicza, [in:] Z. Knakiewicz (red.), Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej, Poznań 1997.
 • Morawski, W., Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996.
 • Morawski, W., Stabilizacje waluty w Polsce w latach dwudziestych na tle innych stabilizacji europejskich, [in:] Z. Knakiewicz (red.), Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej, Poznań 1997.
 • Taylor, E., Historia rozwoju ekonomiki, t. 1, Poznań 1957.
 • Zabielski, K., Finanse międzynarodowe, Warszawa 2002.
 • Zajda, J., Kierunki polityki walutowej Polski w okresie międzywojennym, Warszawa–Poznań 1998.
 • Zientara, B., Mączak, A., Ihnatowicz, I., Landau, Z., Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, Warszawa 1965.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_1_53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.