PL EN


2018 | 65 | 2 |
Article title

Granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie zawiera analizę związaną z wyznaczeniem dopuszczalnej granicy krytyki pracodawcy. Rozważania zostały oparte na dostępnej literaturze przedmiotu, orzecznictwie sądowym oraz przemyśleniach własnych.
EN
The content of the study is aimed at the analysis related to the determination of the admissible limit of criticism of the employer. Conducted considerations were based on the available literature of the subject as well as judicial decisions and personal considerations.
Year
Volume
65
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-17
Contributors
References
 • Bosak M., Zjawisko krytyki w stosunkach pracy – wybrane aspekty, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2015, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.2.29.
 • Bosak M., Habrat D., Granice dozwolonej krytyki w stosunkach pracy, [w:] 40 lat Kodeksu Pracy, red. Z. Góral, M. Mielczarek, Warszawa 2015.
 • Brodecki M., Granice krytyki pracodawcy przez pracownika. Odpowiedzialność za niedozwoloną krytykę pracodawcy, [w:] Demokracja w zakładzie pracy. Zagadnienia prawne, red. Z. Hajn, M. Kurzynoga, Warszawa 2017.
 • Czy jestem sygnalistą?, www.sygnalista.pl/dla-pracownika/czy-jestem-sygnalista [dostęp: 25.05.2018].
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 • Łaga M., Unormowania dotyczące sygnalizacji – wzmacnianie demokracji w zakładzie pracy, [w:] Demokracja w zakładzie pracy. Zagadnienia prawne, red. Z. Hajn, M. Kurzynoga, Warszawa 2017.
 • Mitrus L., Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika, Warszawa 2018.
 • Postanowienie SN z dnia 22 czerwca 2004 r., V KK 70/04, OSNKW 2004, nr 9, poz. 86.
 • Postanowienie SN z dnia 17 kwietnia 2018 r., IV KK 296/17, Legalis nr 1766222.
 • Suknarowska-Drzewiecka E., Wypowiedzenie z powodu niekorzystnych wypowiedzi o pracodawcy umieszczanych na serwisach społecznościowych lub stronach internetowych, „Monitor Prawa Pracy” 2017, nr 7.
 • Wyrok ETPCz z dnia 16 lipca 2009 r., 20436/02 (nietezowany), Legalis nr 159029.
 • Wyrok SN z dnia 29 stycznia 1975 r., III PRN 69/74, OSNCP 1975, nr 7–8, poz. 214.
 • Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 1984 r., I PR 34/84, OSPiKA 1985, nr 9, poz. 161.
 • Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2005 r., II PK 198/2004, „Rzeczpospolita” 2005, nr 26.
 • Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2006 r., IV CSK 2/06, OSNC 2007, nr 2, poz. 30.
 • Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2007 r., II CSK 392/06, OSP 2009, nr 5, poz. 55.
 • Wyrok SN z dnia 14 maja 2009 r., I CSK 440/08, Legalis nr 264438.
 • Wyrok SN z dnia 28 sierpnia 2013 r., I PK 48/13, Legalis nr 830616.
 • Wyrok SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 3 sierpnia 2016 r., I PK 227/15, Legalis nr 1514847.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_2_59-68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.