PL EN


2019 | 66 | 1 |
Article title

Upodobania i pasje hofrata Kazimierza Chłędowskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W eseju została przedstawiona postać Kazimierza Chłędowskiego (1843–1920) gwoli przypomnienia jego zasług po części politycznych, lecz głównie na polu kulturoznawstwa i popularyzacji wiedzy o renesansie i baroku. Chłędowski jako urzędnik przeszedł drogę od najniższych stanowisk w administracji Austro-Węgier i Galicji jako kraju koronnego, po stanowisko ministra dla Galicji w rządzie austriackim. W trakcie swej pracy, a potem na emeryturze, stworzył kilka potężnych monografii poświęconych dziejom oraz kulturze renesansu i baroku we Włoszech i Francji. Jego prace cieszyły się wielką popularnością na ziemiach polskich oraz miały wiele nakładów i tłumaczeń, głównie w Niemczech i Skandynawii. Dziś wydaje się postacią nieco zapomnianą, stąd cel napisania tego eseju.
EN
The essay presents the life and work of Kazimierz Chłędowski (1843–1920), partly in recognition of his political merit, but first of all to acknowledge his contribution to cultural studies and the popularization of knowledge about the Renaissance and the Baroque. Being a mere clerk and occupying at first the lowest post in the administration of Galicia, the part of the Austro-Hungarian Monarchy, with time Chłędowski raised to the position of the minister for Galicia in the Austrian government. Throughout his career and during the retirement he wrote several powerful monographs devoted to the history and culture of the Renaissance and the Baroque in Italy and France. His works had many re-editions in Poland and their translations won great popularity mainly in Germany and Scandinavia. Today Chłędowski seems to be a rather forgotten figure, hence the idea of writing this essay.
Year
Volume
66
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-07-17
Contributors
References
 • Barycz H., Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. Studia i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX w., t. 1–2, Kraków 1963.
 • Białostocki J., Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978.
 • Białostocki J., Symbole i obrazy, t. 1, Warszawa 1982.
 • Biliński L., Wspomnienia i dokumenty, t. 1–2, Warszawa 1924–1925.
 • Biogramy uczonych polskich, cz. 1: Nauki społeczne, z. 1: A–J, Wrocław 1983.
 • Bobrzyński M., Z moich pamiętników, Wrocław–Kraków 1957.
 • Daszyński I., Pamiętniki, t. 1–2, Kraków 1926.
 • Jedynak S., Lwowskie początki pozytywizmu polskiego, „Galicja. Studia i Materiały. Czasopismo Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2016, nr 2, DOI: https://doi.org/10.15584/galisim.2016.2.5.
 • Kazimierz Chłędowski – pisarz i badacz kultury, red. J. Miziołek, J. Maj, Krosno 2007.
 • Knot A., Przedmowa do drugiego wydania, [w:] K. Chłędowski, Pamiętniki, t. 1, Kraków 1957.
 • Kowalczuk U., Europejczyk w podróży casus Kazimierza Chłędowskiego, [w:] Europejczyk w podróży 1850–1939, red. E. Ihnatowicz, S. Ciara, Warszawa 2010.
 • Kowalczuk U., Rzym w refleksji Kazimierza Chłędowskiego, [w:] Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, red. A. Tyszka, Łódź 2010.
 • Kozłowska H., Z problematyki przełomu pozytywistycznego w Galicji, „Kwartalnik Historyczny” 1975, z. 3.
 • Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1: A–M, Warszawa 1984.
 • Rosco Bogdanowicz M., Wspomnienia, t. 1–2, Kraków 1959.
 • Stachura-Lupa R., Pisać jak Gaboriau: o „Po nitce do kłębka” Kazimierza Chłędowskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2013, nr 13.
 • Wasylewski S., Chłędowski Kazimierz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937.
 • Wasylewski S., Życie polskie w XIX wieku, Kraków 1962.
 • Wysocki A., Sprzed pół wieku, Kraków 1974.
 • Ziemiałkowski F., Pamiętniki, Kraków 1904.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2019_66_1_101-113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.