PL EN


2019 | 66 | 1 |
Article title

Kryzys klasy politycznej w Europie?

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu stawiam pytanie, czy ludzie z prawdziwym poczuciem odpowiedzialności, prawdziwie silne osobowości polityczne mogą znaleźć miejsce we współczesnej polityce demokratycznej. Śledząc za klasykami myśli politycznej silne i słabsze strony systemu demokratycznego, dochodzę do wniosku, że sama natura tego ustroju – w spokojnych czasach – wyklucza możliwość rządzenia przez silnych przywódców politycznych. Przywódcy ci, nieskorzy do schlebiania demosowi, nie są w stanie wspiąć się na szczyty władzy. Jawią się jako ludzie politycznie indolentni.
EN
In the article I put the question whether people with a real sense of responsibility, truly strong political personalities can find a place in modern democratic politics. Following the lead of the classicists of political thought I aim at showing the strong and weaker sides of the democratic system. I come to the conclusion that the very nature of this system – in peaceful times – precludes the possibility of ruling by strong political leaders. These leaders, slow to flatter the demos, are unable to climb to the heights of political power. They appear as politically indolent people.
Year
Volume
66
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-07-17
Contributors
author
References
  • Aron R., Esej o wolnościach, Warszawa 1997.
  • Arystoteles, Polityka, Warszawa 2001.
  • Baszkiewicz J., Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 1998.
  • Cat-Mackiewicz S., Europa in flagranti, Kraków 2012.
  • In Hidden-Camera Exposé, Cambridge Analytica Executives Boast Of Role In Trump Win, www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/03/21/595470164/in-hidden-camera-expose-cambridge-analytica-executives-boast-of-role-in-trump-win [dostęp: 6.04.2018].
  • Legutko R., Spór o Platona, „Znak” 1989, nr 408.
  • Marsyliusz z Padwy, Obrońca pokoju, Kęty 2006.
  • Monteskiusz, O duchu praw, Kęty 1997.
  • Talmon J., The Origins of the Totalitarian Democracy, London 1952.
  • Todd E., Czego powinna się bać Europa?, „Newsweek”, 1.03.2008.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2019_66_1_115-123
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.