PL EN


2019 | 66 | 1 |
Article title

Doktryna chrześcijańskiego małżeństwa w De bono coniugali na tle metodologii św. Augustyna

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono filozoficzną konstrukcję „małżeństwa chrześcijańskiego” opracowaną przez św. Augustyna w rozprawie pt. De bono coniugali, napisanej w latach 400–401, powstałej w polemice z manichejczykami i Iuwinianem. Praca została poddana ocenie w świetle metodologii Augustiańskiej zawartej w traktacie Civitas Dei, napisanym w latach 410–430. Autor dochodzi do przekonania, iż św. Augustyn w De civitate Dei inspirował się metodologią przedstawioną w zarysie we wcześniejszym De bono coniugali.
EN
The article introduces the philosophical conception of “Christian marriage” worked out by St. Augustine in the treatise De bono coniugali (400–401 AD) which is a part of his polemics with the Manichaeans and Iuvinian(us). The treatise has been evaluated in the light of the Augustian methodology of De civitate Dei (410–430 AD). The author concludes that in writing De civitate Dei St. Augustine took inspiration from the methodology outlined in the earlier De bono coniugali.
Year
Volume
66
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-07-17
Contributors
References
 • Brown P., Augustyn z Hippony, Warszawa 1993.
 • Daniel-Rops H., Kościół wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1969.
 • Eborowicz W., Wstęp, [w:] Św. Augustyn, Wartości małżeństwa, Pelplin 1980.
 • Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1985.
 • Johnson P., Historia chrześcijaństwa, Gdańsk 1993.
 • Kasia A., Święty Augustyn, Warszawa 1974.
 • Kornatowski W., Społeczno-polityczna myśl św. Augustyna, Warszawa 1968.
 • Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Warszawa 1953.
 • Św. Augustyn, Doskonała sprawiedliwość człowieka, Pelplin 1982.
 • Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1989.
 • Św. Augustyn, Państwo Boże, Kęty 1998.
 • Św. Augustyn, Rozum i wiara, Warszawa 1993.
 • Św. Augustyn, Wartości małżeństwa, Pelplin 1980.
 • Św. Augustyn, Wyznania, Warszawa 1989.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2019_66_1_399-413
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.