PL EN


2019 | 66 | 1 |
Article title

Św. Ireneusz z Lyonu a Melito – o niektórych problemach chrześcijańskich „myślicieli politycznych doby męczenników”

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Chrześcijanie „doby męczenników” (zwłaszcza II w. po Chr.) spierali się nie tylko o rolę chrześcijan w świecie zdominowanym przez politeizm i ewentualnie ubóstwianego władcę politycznego (cesarza), lecz także o podstawę władzy i legitymację władcy. Św. Ireneusz z Lyonu i Melito pozostawili jednak również wywody dotyczące istnienia ewentualnego normatywnego kontekstu, który obowiązuje też władcę niebędącego wyznawcą Chrystusa. Autor opracowania wykazuje, że ich stanowiska nie były tożsame, a ponadto w pewnym zakresie były polemiczne względem ujęć znajdowanych w wypowiedziach cesarza Marka Aureliusza.
EN
Christians of the “martyrs era” (especially during the second century AD), discussed not only their role in the polytheistic world and eventually deified political ruler (emperor) but also the basis of authority and legitimacy of the ruler. St. Irenaeus of Lyons and Melito were written also on existing a possible normative context binding ruler which is non-Christian. The author of the study argues that their positions were not identical, and moreover, to some extent were polemical with the views found in the statements of the emperor Marcus Aurelius.
Keywords
Year
Volume
66
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-07-17
Contributors
References
 • Antologia patrystyczna, red. A. Bober, Kraków 1965.
 • Barnes T.D., Tertullian. A Historical and Literary Studies, Oxford 1971.
 • Carroll W.N., Historia chrześcijaństwa, t. 1: Narodziny chrześcijaństwa, Wrocław 2009.
 • Dunn G.D., Tertullian, London 2004.
 • Dvornik F., Early Christian and Byzantine Political Philosophy. Origins and Background, Vol. 2, Washington 1966.
 • Kornatowski W., Zarys dziejów myśli politycznej starożytności, Warszawa 1968.
 • Laurand V., Marek Aureliusz a polityka, [w:] Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza, red. K. Marulewska, Warszawa 2010.
 • Pelikan J., Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny, t. 1: Powstanie wspólnej tradycji (100–600), Kraków 2008.
 • Rist J., Religijność Marka Aureliusza a chrześcijaństwo, [w:] Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza, red. K. Marulewska, Warszawa 2010.
 • Szlachta B., Chrześcijańska refleksja polityczna „doby męczenników” na tle tradycji antycznych (wprowadzenie do badań), [w:] Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat? Księga jubileuszowa profesora Eugeniusza Cezarego Króla, red. J. Szymoniczek, Warszawa 2017.
 • Św. Justyn, Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem, Poznań 1926.
 • Trevett Ch., Montanism. Gender, Authority, and the New Prophecy, Cambridge 1996.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2019_66_1_415-425
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.