PL EN


2019 | 66 | 1 |
Article title

Ustrój i prawo w Generalnym Gubernatorstwie w poglądach prawników niemieckich na łamach czasopisma „Deutsches Recht” w czasie II wojny światowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Deutsches Recht” to niemieckie czasopismo, które w okresie II wojny światowej miało istotne znaczenie dla prawników w III Rzeszy. Na łamach tego periodyku, obok opracowań dotyczących prawa obowiązującego w Niemczech, publikowano także teksty odnoszące się do ustroju i prawa Generalnego Gubernatorstwa. Te ostatnie miały głównie charakter propagandowy, a w mniejszym stopniu – merytoryczny. Wśród autorów tych publikacji przeważały osoby związane z realizacją niemieckiej polityki okupacyjnej w GG (niemieccy funkcjonariusze administracji okupacyjnej, niemieccy sędziowie i adwokaci).
EN
“Deutsches Recht” is a German magazine. It was important for lawyers in the Third Reich during World War II. In the pages of this periodical, apart from studies on the law in force in Germany, texts related to the system and law of the General Government were also published. The latter were mainly propaganda and, to a lesser extent, substantive. Among the authors of these publications prevailed people associated with the implementation of German occupation policy in GG (German functionaries of the occupation administration, German judges and lawyers).
Year
Volume
66
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-07-17
Contributors
References
 • Archiwa
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Najwyższy Trybunał Narodowy, sygn. 313.
 • Literatura
 • Adami F.W., Die Gesetzgebungsarbeit im Generalgouvernement. Ein Überblick über die bisher geleistete Aufbauarbeit, „Deutsches Recht“ 1940, s. 604–617.
 • Best W., Das Deutsche Kriegsrecht. Kriegs=Verwaltungsrecht. Die neue Gliederung und Verwaltung des ehemaligen polnischen Staatsgebietes, „Deutsches Recht“ 1939, s. 2089–2090.
 • Best W., Die Verwaltung in Polen. Zusammenbruch der Polnischen Republik, Berlin 1940.
 • Der deutsche Aufbau im Generalgouvernement. Ansprache des Reichsleiters Generalgouverneur Dr. Frank am 26. Oktober 1941, „Deutsches Recht“ 1941, s. 2417–2418.
 • Deutsche Obergerichte im Generalgouvernement, „Deutsches Recht“ 1942, s. 1463–1465.
 • Hubernagel G., Aufbau und Aufgaben der deutschen Gerichte im Generalgouvernement, „Deutsches Recht“ 1941, s. 8–11.
 • Klafkowski A., Okupacja niemiecka w Polsce w świetle prawa narodów, Poznań 1946.
 • Medeazza J. von, Die deutsche Rechtsvertretung im Generalgouvernement, „Deutsches Recht“ 1940, s. 929–931.
 • Medeazza J. von, Ein Jahr Generalgouvernement, „Deutsches Recht“ 1940, s. 1783–1801.
 • Mitteilungen. Säuberung der Warschauer Anwaltschaft, „Deutsches Recht“ 1940, s. 903.
 • Rozporządzenie o niemieckich notariuszach w Generalnym Gubernatorstwie z 17 grudnia 1941 r., Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa, nr 120.
 • Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, Wrocław 1985.
 • Schenk D., Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora, Kraków 2009.
 • Thiesing J., Ein Jahr deutsche Gerichte im Generalgouvernement, „Deutsches Recht“ 1941, s. 980–981.
 • Thiesing J., Rechtshilfeverkehr mit dem Generalgouvernement in Zivilsachen, „Deutsches Recht“ 1940, s. 1400–1401.
 • Weh A., Galizien, Bestandteil des Generalgouvernemants, „Deutsches Recht“ 1941, s. 1857.
 • Weh A., Prawo Generalnego Gubernatorstwa w układzie rzeczowym z objaśnieniami i szczegółowym skorowidzem, Kraków 1941.
 • Winstone M., Generalne Gubernatorstwo. Mroczne serce Europy Hitlera, Poznań 2015.
 • Wolfgramm L., Deutsche Rechtsanwälte und deutsche Notare im Generalgouvernement, „Deutsches Recht“ 1942, s. 1428–1429.
 • Wrzyszcz A., Hierarchia aktów prawnych wprowadzonych przez okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, t. 22.
 • Wrzyszcz A., Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945. Organizacja i funkcjonowanie, Lublin 2008.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2019_66_1_439-450
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.