PL EN


2019 | 66 | 1 |
Article title

„Prawo ubogich” w postępowaniu cywilnym w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Instytucja „prawa ubogich” ma długą historię. Przepisy przyjęte w polskim prawie cywilnym okresu międzywojennego gwarantowały stronom swobodny i nieskrępowany dostęp do sądów. Wprowadzenie „prawa ubogich” było uzasadnione sporami sądowymi oraz względami fiskalnymi i społecznymi. Kodeks postępowania cywilnego określał kryteria korzystania z tej instytucji, uprawnione podmioty, a także skutki przyznania „prawa ubogich”.
EN
The institution of “poor law” has a long history. The regulations adopted in the Polish civil law of the interwar period guaranteed free and unfettered access to the courts for the parties. The introduction of the “right of the poor” was justified by litigation, fiscal and social reasons. The Code of Civil Procedure defined the criteria for the use of this institution, entitled entities, as well as the effects of granting “poor law”.
Year
Volume
66
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-07-17
Contributors
References
 • Apołłow K., Prawo ubogich w świetle doktryny i praktyki. Komentarz, Warszawa–Kraków 1938.
 • Cypin S., O reformę prawa ubogich w procesie cywilnym, „Palestra” 1936, nr 4.
 • Guziak K., Adwokat w postępowaniu cywilnym w sprawach objętych przymusem adwokackim na terenie b. zaboru austriackiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa” 2013, nr 13.
 • Konwencja dotycząca Procedury Cywilnej podpisana w Hadze dnia 17 lipca 1905 r. (Dz.U. R.P. 1926, nr 126, poz. 735).
 • Kruszelnicki Ś., Jonsik W., Prawo ubogich w postępowaniu sądowym, Poznań 1935.
 • Michalski J., Prawo ubogich, Kraków 1904.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach (Dz.U. R.P. 1926, nr 83, poz. 465).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. 1930, nr 83, poz. 651).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. zmieniające niektóre przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego i Przepisów wprowadzających Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. R.P. 1932, nr 93, poz. 802).
 • Schubert J., W sprawie udzielania prawa ubogich, „Czasopismo adwokatów polskich. Dział województw zachodnich” 1934, nr 3–4.
 • Uchwały Komisji Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie nowelizacji przepisów k.p.c., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1937, nr 46.
 • Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. R.P. nr 30, poz. 227).
 • Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. R.P. nr 44, poz. 267).
 • Weitz K., Czy zwolnienie od kosztów sądowych przyznane w prawomocnie zakończonym postępowaniu rozciąga się na skargę o wznowienie postępowania?, „Palestra” 2013, nr 58.
 • Zajkowski J., Prawo ubogich a urzędy rozjemcze, Warszawa 1936.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2019_66_1_79-86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.