PL EN


2019 | 66 | 2 |
Article title

Powstanie państwa polskiego w 1918 r. we wspomnieniach dyplomaty Jana Stanisława Łosia

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest powstanie państwa polskiego we wspomnieniach polskiego dyplomaty, historyka, polityka i publicysty związanego ze środowiskiem konserwatywnym – Jana Stanisława Łosia (1890–1974). Przedstawił on interesującą interpretację odzyskania przez Polskę niepodległości, którą nazwał „wybuchem Polski”. Według niego Polska „wybuchła”, ponieważ powstała spontanicznie, w sposób niezaplanowany, przez nikogo niekontrolowany. Niepodległość była wynikiem polskiego instynktu narodowego, który spontanicznie nakazał Polakom zjednoczyć się i być niepodległymi. W artykule opisano pierwsze dni niepodległości w Lublinie, który był w listopadzie 1918 r. siedzibą Tymczasowego Rządu Polskiego. Polski dyplomata i urzędnik państwowy był świadkiem bezpośrednich wydarzeń towarzyszących odrodzeniu niepodległej Rzeczypospolitej. J.S. Łoś podał nieznane fakty i wydarzenia, dlatego jego pamiętniki, pisane w latach 70. XX w., można uważać za źródło historyczne.
EN
The article is about the establishment of the Polish state in the memories of a Polish diplomat, historian, politician and journalist associated with the conservative community Jan Stanisław Łoś (1890–1974). He presented an interesting interpretation of regaining independence by Poland, which he called the “outbreak of Poland”. According to him, Poland “broke out” because it was created spontaneously, unplanned, uncontrolled by anyone. Independence was the result of the Polish national instinct, which spontaneously ordered the Poles to unite and to be independent. The article describes the first days of independence in Lublin, which in November 1918 was the headquarter of the Polish Provisional Government. The Polish diplomat and public official witnessed those events, which accompanied the revival of the independent Polish Republic. J.S. Łoś provided unknown facts and events, which is why his memoirs, written in 1970s, can be considered as a historical source.
Year
Volume
66
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-08-19
Contributors
References
 • Bender R., Profesor Stanisław Łoś, „Więź” 1974, nr 4.
 • Gach P., Łoś Stanisław Jan, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 2, Lublin 1996.
 • Jampolski J.M., Wspomnienia z czasów okupacji austriackiej w Królestwie Kongresowym, Kraków 1924.
 • Lewandowski J., Rola Lublina i Lubelszczyzny w październiku i listopadzie 1918 r., „Rocznik Lubelski” 1979, nr 21.
 • Łoś A., Styl życia ziemiaństwa polskiego po drugiej wojnie światowej, Lublin 2008.
 • Łoś J.S., Sprawa ukraińska we wspomnieniach, korespondencji i publicystyce. Wybór pism, red. M. Marszał, S. Wójtowicz, Kraków 2012.
 • Łoś J.S., „Świat w mych oczach dwukrotnie się zawalił…”. Wspomnienia dyplomaty, red. i wstęp M. Marszał, S. Wójtowicz, posłowie M. Łoś, Kraków–Warszawa 2017.
 • Pipes R., Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994.
 • Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2006.
 • Trojanowska M., Materiały do tzw. Kwestii ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej w spuściźnie Jana Stanisława Łosia, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 1999, z. 5.
 • Ziemkiewicz R.A., Złowrogi cień Marszałka, Lublin–Warszawa 2017.
 • Zwolski E., Śp. Prof. dr Jan Stanisław Łoś, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1975, nr 1(7).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2019_66_2_167-177
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.