PL EN


2019 | 66 | 2 |
Article title

Francisca de Vitorii uzasadnienie kolonizacji Ameryki z perspektywy rozwoju idei praw naturalnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono sposób, w jaki Francisco de Vitoria uzasadniał kolonizację Ameryki. Rozważania podjęte w pracy opierają się na założeniu, że określenie relacji, w jakie mieli wchodzić Hiszpanie i mieszkańcy Nowego Świata, było według Vitorii oparte na doktrynie uprawnień naturalnych. Z tego względu należy się uwaga koncepcji hiszpańskiego myśliciela. Jej oryginalność zasadza się przede wszystkim na tym, iż wykorzystał on ideę uprawnień naturalnych do rozwiązania bieżących problemów, a także pozwolił, by koncepcja powszechnie znana, lecz traktowana jako niepraktyczna spuścizna średniowiecza, stała się podstawą rozważań w zakresie prawa i polityki. Utorował w ten sposób drogę nowożytnym sposobom ujmowania uprawnień naturalnych i w końcu praw człowieka.
EN
The article presents the way in which Francisco de Vitoria justified the colonization of America. The considerations are based on the assumption that according to Vitoria, the relationship between the Spaniards and the inhabitants of the New World was based on the doctrine of natural powers. For this reason, the concept of the Spanish thinker should be taken considered. Its originality is based primarily on the fact that it used the idea of natural powers to solve current problems, and also let the concept known widely, but treated as an impractical legacy of the Middle Ages, became the basis for law and policy considerations. In this way he paved the way for modern ways of recognizing natural rights and, finally, human rights.
Year
Volume
66
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-08-19
Contributors
author
References
 • Araujo R.J., The Catholic Neo-Scholastic Contribution to Human Rights: The Natural Law Foundation, “Ave Maria Law Review” 2003, Vol. 159.
 • Brett A.S., Liberty, Right and Nature. Individual Rights in Later Scholastic Thought, New York 2003.
 • Henke L., Bartolomé de las Casas: An Interpretation of His Life and Writings, The Hague 1951.
 • Las Casas B. de, Apologetic History of the Indies, www.columbia.edu/acis/ets/CCREAD/lascasas.htm [dostęp: 27.02.2016].
 • Norena C.G., Studies in Spanish Renaissance Thought, The Hague 1975.
 • Stone M.W.F., The Nature and Significance of Law in Early Modern Scholasticism, [w:] A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, Vol. 6: A History of the Philosophy of Law from the Ancient Greeks to the Scholastics, ed. F.D. Miller, Dordrecht 2007.
 • Tierney B., The Idea of Natural Rights – Origins and Persistence, “Northwestern Journal of International Human Rights” 2004, Vol. 2(1).
 • Tierney B., The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law 1150–1625, Cambridge 2001.
 • Vitoria F. de, O Indianach, Warszawa 1954.
 • Vitoria F. de, On Civil Power, eds. A. Pagden, J. Lawrence, Cambridge 2012.
 • Vitoria F. de, On the American Indians (De Inidis), [w:] Vitoria: Political Writings, eds. A. Pagden, J. Lawrence, Cambridge 1991.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2019_66_2_179-190
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.