PL EN


2019 | 66 | 2 |
Article title

Federalizacja jako środek do rozwiązania konfliktów na Bliskim Wschodzie. Przypadek Demokratycznej Federacji Północnej Syrii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony systemowi federalnemu w Demokratycznej Federacji Północnej Syrii (Północnej i Wschodniej Syrii), tzw. Rożawie. System ten stanowi przypadek szczególny: z jednej strony ze względu na realizację koncepcji etnofederalizmu, z drugiej zaś z uwagi na zakorzenienie w doktrynie demokratycznego konfederalizmu (tj. myśli politycznej Abdullaha Öcalana). Demokratyczny konfederalizm, nawiązując w dużej mierze do komunalizmu i municypalizmu Murraya Bookchina, opowiada się za realizacją na Bliskim Wschodzie nowego ładu, w którym rozmaite wspólnoty etniczne i religijne mogłyby w ramach swoich odrębnych, lecz połączonych ze sobą w konfederalną sieć, organizacji realizować model demokracji partycypacyjnej i pluralizmu prawnego. Porządek ten, oparty na zasadach demokracji, federalizacji, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, ekologii oraz ekonomii społecznej, ma prowadzić do wygaszenia istniejących konfliktów i pokojowej współpracy pomiędzy społecznościami – najpierw Syrii, a później całego regionu.
EN
The article is devoted to the federal system in the Democratic Federation of Northern Syria (North and East Syria), or the so-called Rojava. The case of this system is for many reasons special: on the one hand, it realizes the concept of ethnofederalism; on the other hand, it realizes the doctrine of democratic confederalism, i.e. political thought of Abdullah Öcalan. Democratic confederalism, referring largely to the communalism and municipalism of Murray Bookchin, advocates the implementation of a new order in the Middle East, in which various self-administrating ethnic and religious communities could co-exist in a confederal network based on the principles of participatory democracy, legal pluralism, federalism, equality of women and men, ecology and the social economy. According to its proponents, it leads to peace: first in Syria and later in the entire Middle East.
Year
Volume
66
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-08-19
Contributors
References
 • [A.H.], Final Statement of Autonomous Administration of North-East Syria, http://hawarnews.com/en/haber/final-statement-of-autonomous-administration-of-north-east-syria-h3608.html [dostęp: 10.09.2018].
 • Amnesty International, We Had Nowhere Else to Go. Forced Displacement and Demolitions in Northern Syria, London 2015.
 • Arab Charter on Human Rights, May 22, 2004, http://hrlibrary.umn.edu/instree/loas2005.html?msource=UNWDEC19001&tr=y&auid=3337655 [dostęp: 10.09.2018].
 • Baczko A., Dorronsoro G., Quesnay A., Civil War in Syria. Mobilization and Competing Social Orders, Cambridge 2017.
 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007.
 • Bruinessen M. van, Between Guerrilla War and Political Murder. The Workers’ Party of Kurdistan, “MERIP. Middle East Report” 1988, No. 153.
 • Cairo Declaration on Human Rights in Islam, August 5, 1990, http://hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html [dostęp: 10.09.2018].
 • Charter of the Social Contract, [w:] Human Rights Watch, Under Kurdish Rule. Abuses in PYD-run Enclaves of Syria, Washington 2014.
 • Choudhry S., Hume N., Federalism, Devolution and Secession: From Classical to Post-conflict Federalism, [w:] Handbook on Comparative Constitutional Law, eds. T. Ginsburg, R. Dixon, Cheltenham–Northhampton 2011.
 • Elazar D.J., Exploring Federalism, Tuscaloosa–London 1987.
 • Federici V., The Rise of Rojava. Kurdish Autonomy in the Syrian Conflict, “The SAIS Review of International Affairs” 2015, Vol. 35(2), DOI: https://doi.org/10.1353/sais.2015.0023.
 • Ghai Y., Ethnicity and Autonomy. A Framework for Analysis, [w:] Autonomy and Ethnicity. Negotiation Competing Claims in Multi-ethnic States, ed. Y. Ghai, Cambridge 2000.
 • Giedz M., Szanse Kurdów na niepodległe państwo, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2016, t. 4(1), DOI: https://doi.org/10.25167/ppbs482.
 • Hale H., Divided We Stand. Institutional Sources of Ethnofederal State Survival and Collapse, “World Politics” 2004, Vol. 56(2), DOI: https://doi.org/10.1353/wp.2004.0011.
 • Horowitz D., Making Moderation Pay. The Comparative Politics of Ethnic Conflict Management, [w:] Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies, ed. J.V. Montville, Lexington 1990.
 • Human Rights Watch, Under Kurdish Rule. Abuses in PYD-run Enclaves of Syria, Washington 2014.
 • Jongerden J., The Kurdistan Workers’ Party (PKK). Radical Democracy and the Right to Self-Determination Beyond the Nation State, [w:] The Kurdish Question Revisited, eds. G. Stansfield, M. Shareef, London 2018.
 • Knapp M., Flach A., Ayboğa E., Revolution in Rojava. Democratic Autonomy and Women’s Liberation in Syrian Kurdistan, London 2016.
 • Kymlicka W., Federalism and Secession. At Home and Abroad, “Canadian Journal of Law and Jurisprudence” 2000, Vol. 13(2), DOI: https://doi.org/10.1017/S0841820900000400.
 • Kymlicka W., Is Federalism a Viable Alternative to Secession, [w:] Theories of Secession, ed. P.B. Lehning, London–New York 1998.
 • Leezenberg M., The ambiguities of democratic autonomy: the Kurdish movement in Turkey and Rojava, “Southeast European and Black Sea Studies” 2016, Vol. 16(4), DOI: https://doi.org/10.1080/14683857.2016.1246529.
 • Lijphart A., Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration, New Haven–London 1977.
 • Mallat C., Federalism in the Middle East and Europe, “Case Western Reserve Journal of International Law” 2003, Vol. 35(1).
 • Marcus A., Blood and Belief. The PKK and The Kurdish Fight for Independence, New York–London 2017.
 • McDowall D., A Modern History of the Kurds, London–New York 2007.
 • McGarry J., O’Leary B., Must Pluri-national Federations Fail?, “Ethnopolitics” 2009, Vol. 8(1), DOI: https://doi.org/10.1080/17449050902738838.
 • Öcalan A., Declaration on the Democratic Solution of the Kurdish Question, Neuss 1999.
 • Öcalan A., Democratic Confederalism, Cologne 2011.
 • Öcalan A., Democratic Nation, Cologne 2016.
 • Öcalan A., Liberating Life. Woman’s Revolution, Cologne 2013.
 • Öcalan A., Prison Writings, Vol. 1: The PKK and the Kurdish Question in the 21st Century, London 2011.
 • Öcalan A., The Political Thought of Abdullah Öcalan. Kurdistan, Woman’s Revolution and Democratic Confederalism, London 2017.
 • Öcalan A., War and Peace in Kurdistan. Perspectives for a Political Solution of the Kurdish Question, Cologne 2009.
 • Özcan A.K., Turkey’s Kurds. A Theoretical Analysis of the PKK and Abdullah Öcalan, London–New York 2006.
 • Party Program of The Kurdistan Workers Party (PKK), 1995, http://apa.online.free.fr/imprimersans.php3?id_article=746 [dostęp: 1.07.2018].
 • Roeder P.G., Ethnofederalism and the Mismanagement of Conflicting Nationalisms, “Regional & Federal Studies” 2009, Vol. 19(2), DOI: https://doi.org/10.1080/13597560902753420.
 • Schmidinger T., Rojava. Revolution, War, and the Future of Syria’s Kurds, London 2018.
 • Social Contract of the Democratic Federalism of Northern Syria, https://vvanwilgenburg.blogspot.com/2017/03/social-contract-of-democratic.html [dostęp: 10.09.2018].
 • The Internal System of the Communes in Rojava, www.aymennjawad.org/2018/04/the-internal-system-of-the-communes-in-rojava [dostęp: 6.08.2018].
 • The Project of a Democratic Syria, TEV-DEM, 15 February 2015, https://peaceinkurdistancampaign.com/resources/rojava/the-project-of-a-democratic-syria [dostęp: 29.08.2018].
 • Versteeg M., Federalism in the Middle East. A Collection of Essays, www.lawfareblog.com/federalism-middle-east-collection-essays [dostęp: 10.09.2018].
 • Wilgenburg W. van, New administration formed for northeastern Syria, www.kurdistan24.net/en/news/c9e03dab-6265-4a9a-91ee-ea8d2a93c657 [dostęp: 10.09.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2019_66_2_21-40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.