PL EN


2019 | 66 | 2 |
Article title

Pokój jako element ideowy myślenia utopijnego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Refleksja na temat wojny i pokoju jest nieodłącznie związana z myśleniem utopijnym. W utopiach społecznych kwestie dotyczące wojny stanowią jedne z najbardziej realnych opisów. Jednakże to pokój jest w utopiach wartością o charakterze uniwersalnym, stanowiącą nie tylko ich element ideowy, ale przede wszystkim cel, do którego dążą. Autor na przykładzie wybranych utopii z różnych epok ukazał ich antywojenne przesłanie. Ma ono ponadczasowy charakter i jest aktualne również w XXI w.
EN
Reflection on war and peace is inextricably linked to utopian thinking. In social utopias, war-related issues are one of the most realistic descriptions. However, peace is a universal value in Utopias. This is not only ideological issue, but also a destination that utopias are trying to achieve. The author, on the example of selected utopias from different periods, showed their anti-war message. It has a timeless character and is also valid in the 21st century.
Keywords
PL
EN
pacifism   peace   utopia  
Year
Volume
66
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-08-19
Contributors
References
 • Brandli F., Guerre et paix, [w:] Dictionnaire critique de l’utopie au temps des Lumières, sous la direction de B. Baczko, M. Porret, F. Rosset, Genève 2016.
 • Campanella T., Miasto słońca, Wrocław 1955.
 • Cicero, De Officiis (O powinnościach), [w:] idem, Pisma filozoficzne, t. 2, Warszawa 1960.
 • Fénelon F., Przypadki Telemaka Syna Ulisesa, Warszawa (Lipsk) 1775.
 • Frycz Modrzewski A., O poprawie Rzeczypospolitej, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. 1, Warszawa 1953.
 • Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2001.
 • Kant I., Wieczny pokój, Toruń 1992.
 • Kuźmicz K., Kantowska koncepcja wiecznego pokoju jako przykład idei jednoczącej ludzkość, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – idee – prawo, red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, Białystok 2003.
 • Leszczyński S., Rozmowa Europejczyka z wyspiarzem z Królestwa Dumocala, [w:] Rys życia i wybór pism Stanisława Leszczyńskiego króla polskiego xięcia Lotaryngii i Baru zwanego Filozofem Dobroczyńcą, Warszawa 1828.
 • Mably G.B. de, Zasady praw, t. 1–2, Kraków 1952.
 • Morus T., Utopia, Poznań 1947.
 • Pacyfizm. Prawo a dzieje państwa i ustroju, red. M. Szyszkowska, t. 2, Białystok 2001.
 • Pacyfizm czy zagłada, red. M. Szyszkowska, Warszawa 1996.
 • Palacz R., Klasycy filozofii, Warszawa 1988.
 • Rousseau J.-J., Nowa Heloiza, Warszawa 1995.
 • Sentencje łacińskie, oprac. M. Dubiński, Warszawa 2005.
 • Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 2009.
 • Utopia walcząca, wyb. i oprac. R. Brandwajn, Warszawa 1962.
 • Wegecjusz, De re militari, III, www.thelatinlibrary.com/vegetius3.html [dostęp: 21.10.2018].
 • Weitling W., Gwarancje harmonii i wolności, Warszawa 1968.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2019_66_2_95-106
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.