PL EN


2013 | 47 | 1 |
Article title

Konieczność redukcji wydatków publicznych w Polsce a bariery. jej realizacji w praktyce (wybrane problemy)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Brak abstraktu w języku polskim
EN
The main subject of the study are analysis and evalution of actual possiblities of limiting public expeditures in Poland, in paricular welfare expeditures. Accomplishment of this aim, necessary inconditions of the deepening country’s budget deficit and the national debt, comes not only across essential barriers of legal nature but especially of economic and social nature. The attention of the authoris focused on the analysis of these barriers.
Year
Volume
47
Issue
1
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
  • 1. Dąbowska-Romanowska T., Charakter i klasyfikacja tzw. wydatków sztywnych, [w:] Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska,
  • J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo Naukowe, Lublin 2007.
  • 2. Góra M., KRUS dzieli społeczeństwo, „Rzeczpospolita z 5 I 2010.
  • 3. Hrynkiewicz J., KRUS jest dobry, a nie zły, „Gazeta Wyborcza” z 10 II 2010.
  • 4. Markiewicz M., Siwińska J., Wydatki sztywne budżetu państwa, Studia i Analizy, Wydawnictwo CASE, Warszawa 2003.
  • 5. Serafin W., Tysiące straciły prawo do emerytur z KRUS, „Rzeczpospolita” z 23–24 I 2010.
  • 6. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, Kraków 1998.
  • 7. Wilkin J., KRUS posiadaczy ziemskich, „Gazeta Wyborcza” z 16 III 2010.
  • Akty prawne
  • 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_1_121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.