PL EN


2013 | 47 | 1 |
Article title

Wpływ dekoniunktury gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych. w regionie lubelskim (w świetle badań ankietowych)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Brak abstraktu w języku polskim
EN
The focus of the author’s article is the impact of the crisis in the economy (since 2008) for household consumption. This paper presents an assessment of material situation of households surveyed in Lublin province and their adaptation to the conditions of crisis. The author drew attention to the relationship between changes in consumer buying behavior and the characteristics of the households.
Year
Volume
47
Issue
1
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • 1. Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • 2. Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 3. Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010–2013, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2012.
 • 4. Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, red. E. Kieżel, PWE, Warszawa 2010.
 • 5. Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś -Kresło, B. Mróz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 • 6. Kramer J., Zachowania podmiotów rynkowych, PWE, Warszawa 1999.
 • 7. Kusińska A., Tendencje i zróżnicowania zachowań konsumentów na rynku, „Handel Wewnętrzny” 2012, wrzesień–październik.
 • 8. Pohorille M., Mechanizmy i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego, [w:] Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego, red. J. Lewandowski, J.J. Wiatr, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1980.
 • 9. Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 • 10. Rynek i konsumpcja w transformowanej gospodarce, red. F. Misiąg, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2000.
 • 11. Zachowania konsumentów – determinanty, racjonalność, red. E. Kieżel, Akademia Ekonomiczna,
 • Katowice 2003.
 • 12. Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 2011.
 • 13. Zalega T., Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_1_179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.