PL EN


2013 | 47 | 1 |
Article title

Rola zagranicznego wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Brak abstraktu w języku polskim
EN
The importance of international funding among potential sources of financing third sector in Poland is rapidly growing. Particularly, EU funds have an important role to play. After the initial period ofomissions, more and more NGOs are applying for this kind of support. For some of them, especially for those whose statutory objectives are consistent with the priorities of the European Union, EU fundinghas become the main source of income.
Year
Volume
47
Issue
1
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
author
References
 • 1. Atlas dobrych praktyk finansowych ekonomii społecznej, Bank DnB Nord Polska SA 2008, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2008.18.pdf.
 • 2. Evaluation of EEA and Norway Grants. Main Report, Lubljana 2010, http://www.eeagrants.org/asset/2811/1/2811_1.pdf.
 • 3. Gumkowska M., Herbst J., Dostęp organizacji pozarządowych do Funduszy Strukturalnych – stan obecny i perspektywy, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2007.
 • 4. Herbst J., Przewłocka J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
 • 5. Kietlińska K., Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa 2010.
 • 6. Kolankiewicz E., Komorowska Z., Wasilewska M., Organizacje pozarządowe a fundusze strukturalne, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2008.
 • 7. Łukasiak P., Stafiej -Bartosik A., Metoda K3 a planowanie strategii pozyskiwania funduszy, www.filantropia.org.pl/wiedza/teoriam4pawel_lukasiak_agata_stafiej_bartosik_metoda_k3_a_planowanie_strategii_pozyskiwania_funduszy.pdf.
 • 8. Miazga A., Na co sektor III wydaje środki z UE, www.ngo.pl.
 • 9. Open Forum for CSO Development Effectiveness, http://www.cso -effectiveness.org/ -home,091 -.html?lang=en.
 • 10. Orzeszyna K., Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, Teka Kom. Praw. – OL PAN,Warszawa 2009.
 • 11. Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo--obywatelskie/spoleczenstwo -obywatelskie -w -unii -europejskiej/.
 • 12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010, nr 234, poz. 1536).
 • 13. Wasilewska M., Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007–2013. Przewodnik, Federacja Organizacji Pozarządowych. Centrum Szpitalna, Warszawa 2009.
 • 14. Wybrane metody i techniki pozyskiwania funduszy, www.filantropia.org.pl/wiedza/teoria/m4/ wybrane_metody_i_techniki_pozyskiwania_funduszy.pdf.
 • 15. Zagrodzka T., Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych. Ekonomia społeczna.Teksty 2006, http://www.wortales.rops.krakow.pl/files/pdf/Publikacje/Zagrodzka_Zarzadzanie_finansami.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_1_209
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.