PL EN


2013 | 47 | 1 |
Article title

Teorie rozwoju regionalnego wobec zróżnicowań międzyregionalnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Brak abstraktu w języku polskim
EN
Theories of regional development primarily deal with the disparities of the development of the regions. In each of them it is possible to find items related to the mechanisms of interregional differencesformation. However, individual theories indicate different reasons of the disparities and formulate other prognostic applications, therefore they supply different suggestions for regional policy. This articleattempts to regularize the theory of regional development in accordance with the position they occupy in relation to the problem of interregional disparities.
Year
Volume
47
Issue
1
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • 1. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygocki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • 2. Ekonomiczno -organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu – teoria i praktyka, red. D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • 3. Gawlikowska -Hueckel K., Polityka regionalna – rozwój, finansowanie i przyszłość, [w:] Regiony, red. Z. Brodecki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • 4. Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 5. Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery rozwojowe, red. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • 6. Gorzelak G., Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, „Rozwój Regionalny. Rozwój Lokalny. Samorząd Terytorialny” (Warszawa) 1989, nr 14, IGP UW.
 • 7. Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 1.
 • 8. Kłysik -Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • 9. Korenik S., Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno -gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • 10. Kowalski M., Polityka regionalna w UE, w Irlandii i Wielkiej Brytanii w latach 1989–2006, „Monografie i Opracowania” 550, SGH, Warszawa 2008.
 • 11. von Stackelberg K., Hahne U., Teorie rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy, Węgry, red. S. Golinowska, Raport IPiSS, z. 16. Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_1_61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.