PL EN


2013 | 47 | 1 |
Article title

Sytuacja sektora przedsiębiorstw a popyt na pracę w województwie lubelskim

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Brak abstraktu w języku polskim
EN
The aim of the article is to present selected aspects of the performance of business sector in Lublin Voivodeship, which influence labor demand. The results of the analysis indicate that the situation inbusiness sector has a negative impact on the level and quality of labor demand. In particular, this is the result of a small number of firms in comparison to the rest of the country, especially the relatively small number of medium and large companies, as well as lagging behind in the share of highly productive, innovative startups. Firms’ poor investment and export performance also contribute negatively. On the other hand, business sector seems to be resistant to the impact of global financial crisis.
Year
Volume
47
Issue
1
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • 1. Borkowska S. (red.), Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2003.
 • 2. Bukowski M. (red), Zatrudnienie w Polsce 2009. Przedsiębiorczość dla pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010.
 • 3. Bukowski M. (red), Zatrudnienie w Polsce 2010. Integracja i globalizacja, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2011.
 • 4. Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1995.
 • 5. Ehrenberg R.G., Smith R.S., Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, 11th Edition, Prentice Hall, 2009.
 • 6. Godlewska H., Lokalizacja działalności gospodarczej, Wydawnictwo WSHiFM, Warszawa 2001.
 • 7. Guzik B., Inwestycje a stopa bezrobocia w województwach Polski, „Ekonomista” 2009, nr 6.
 • 8. Haltiwanger J., Jarmin R., Miranda J., Who creates jobs? Small vs. large vs. young, “NBER Working Paper Series” no. 16300, 2010.
 • 9. Hatzichronoglou T., Revision of the High-Technology Sector and Product Classification, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, OECD Publishing 1997.
 • 10. Informacja o kondycji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kwartale 2011 oraz prognoz na I kwartał 2012, NBP 2012.
 • 11. Kabaj M., Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2005.
 • 12. Kieroń K., Pogorzelski K., Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2011.
 • 13. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.
 • 14. Layard R., How to Beat Unemployment, Oxford University Press, 1986.
 • 15. „Lubelski Barometr Gospodarczy. Raporty”, nr 8, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2011.
 • 16. Małe przedsiębiorstwa tworzą 85 proc. nowych miejsc pracy, Komisja Europejska, Komunikat prasowy, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/20&format=HTML&
 • aged=1&language=PL&guiLanguage=en.
 • 17. Organiściak-Krzykowska A., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu sytuacji na regionalnym rynku pracy, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 268, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • 18. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
 • 19. Rogut A., Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • 20. Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007–2010, GUS, Lublin 2011.
 • 21. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
 • 22. www.stat.gov.pl/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_1_73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.