PL EN


2013 | 47 | 2 |
Article title

Zalety i  wady obowiązującego systemu limitowania deficytu i długu samorządowego w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
of sub-central governments in Poland and in particular an indication of their advantages and disadvantages, including the consequences of the adoption of the new regulations for the financial situation of local authorities. In addition, the article also specifies possible directions of reforms aimed at improving such limits suggested by both the representatives of the legal doctrine and general practitioners.
Year
Volume
47
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Dylewski M., Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – koncepcje i  rozwiązania, [w:] W  poszukiwaniu
 • efektywności finansów publicznych, S. Wieteska, M. Wypych (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Federalizm fiskalny w  teorii i  praktyce, K. Piotrowska-Marczak (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 • Korolewska M., K. Marchewka-Bartkowiak, Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych,
 • „Infos” nr 21 (113) z  14 grudnia 2011 r., Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2011.
 • Marchewka-Bartkowiak K., M. Wiśniewski, Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – ocena krytyczna i  propozycje zmian, „Analizy BAS” nr 21 z  21 grudnia 2012, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2012.
 • Poniatowicz M., Czy Polsce grozi kryzys zadłużeniowy sektora samorządowego?, [w:] Finanse publiczne a  kryzys ekonomiczny, A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Poniatowicz M, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w  jednostce samorządu terytorialnego,
 • Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2011.
 • Pyka A., Problem doboru mierników zadłużenia JST, [w:] Kontrowersje wokół finansów, T. Famulska, J.   Nowakowski (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 • Sprawozdania z  działalności RIO i  wykonania budżetu przez JST w  roku 2011, Krajowa Rada RIO, Warszawa 2012.
 • Swianiewicz P., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Wyd. Municipium, Warszawa
 • 2011.
 • Ustawa z  29 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych, Dz. U. z  2009 r. Nr 157, poz. 1240.
 • Zadłużenie sektora finansów publicznych za IV kw. 2011 r., MF, Departament Długu Publicznego, Warszawa, 30 marca 2012 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_2_153
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.