PL EN


2013 | 47 | 2 |
Article title

Geneza koncepcji zarządzania wiedzą

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The article concerns the formation and development of the concept of knowledge management in organization. Discussion includes an analysis of the sources of an interest of the organization in knowledge management in them, connections of analysis concept with other scientific disciplines.There are also presented the most important events reflecting the development of knowledge management in chronological order.
Year
Volume
47
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a  proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 • Buszko A., Kreowanie wiedzy w  przedsiębiorstwie budowlanym, Wydawnictwo TNOiK – Dom Organizatora,
 • Toruń 2010.
 • Hislop D., Knowledge Management in Organizations. A  Critical Introduction, Online Resource Centre, Oxford 2009.
 • Jemielniak D., Zarządzanie wiedzą – pojęcia podstawowe, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i  Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Maier R., Knowledge Management Systems. Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Springer, Berlin–Heidelberg–New York 2007.
 • Morawski M., Geneza i  istota koncepcji zarządzania wiedzą, [w:] G. Kobyłko, M. Morawski (red.), Przedsiębiorstwo
 • zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2006.
 • Nogalski B., Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości, [w:] I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości – fikcja i  rzeczywistość, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i  Zarządzania w  Przemyśle Orgmasz, Warszawa 2004.
 • Pawluczuk A., Istota zarządzania wiedzą, [w:] A. Błaszczuk, J.J. Brdulak, M. Guzik, A. (red.), Zarządzanie wiedzą w  polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 • Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w  przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Staniewski M.W., Zarządzanie zasobami ludzkimi a  zarządzanie wiedzą w  przedsiębiorstwie, Vizja Press &   IT, Warszawa 2008.
 • Van der Spek R., Spijkervet A., Knowledge Management: Dealing Intelligent with Knowledge, [w:] Knowledge Management and Its Integrative Elements, J. Liebowotz, L.C. Wilcox (red.), CRC Press, Boca Raton, New York 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_2_35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.