PL EN


2013 | 47 | 2 |
Article title

Kariera rodzinna kobiet w  Polsce – analiza wybranych wskaźników na poziomie makro

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
People in their lives realize family, educational and professional careers. Family career competes with educational and professional careers and they both delay union formation and reproductive decision-making, as well as affect the functioning of the family.The purpose of this article is to analyze some macro indicators that describe the family career of women in Poland, as well as to examine the correlation between this career’s indicators and educational and professional careers’ indicators.Some macro indicators of family career: total fertility rate, the number of marriages and divorces per one thousand of population, the median age of women giving births and the first birth, the share of illegitimate births, the structure of women by marital status were considered in this study.
Keywords
Year
Volume
47
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
  • Aktywność Ekonomiczna Ludności – wydawnictwo ciągłe, GUS, Warszawa.
  • Dolecka M., Raczkiewicz D., The Educational and Professional Careers of Women in Poland – the Analysis
  • of Some Macro Indicators, „Barometr Regionalny”, Zamość, w  druku.
  • Firlit-Fesnak G., Rodziny polskie i  polityka rodzinna; stan i  kierunek przemian, [w:] G. Firlit-Fesnak, M.   Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.
  • Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I. (red.), Aktywność zawodowa i  edukacyjna a  obowiązki rodzinne w  Polsce w  świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
  • Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań 2011. Raport z  wyników, GUS, Warszawa 2012.
  • Rocznik Demograficzny –wydawnictwo ciągłe, GUS, Warszawa.
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej – wydawnictwo ciągłe, GUS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_2_53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.