PL EN


2013 | 47 | 2 |
Article title

Przyczyny i  efekty współpracy przedsiębiorstw z  instytucjami otoczenia biznesu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
Entrepreneurship is dependent on business support institution. The paper focuses on aspects of business support and its impact on early stage business. The aim of this study was to investigate the nature of causes and effects of cooperation between enterprises and business support institutions. The paper presents results of research conducted among companies from Lubelskie (Lublin) Region. Research helps to identify the impact of support on various aspects of business. An analysis of this impact will enable appropriate modification in the existing system of support to achieve maximum benefit.
Year
Volume
47
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
author
References
  • Banerski G., Gryzik A., Matusiak K., Mazewska M., Stawasz E., Przedsiębiorczość akademicka. Raport z  badania, PARP, Warszawa 2012.
  • Eckl V., Rothgang M., Welter F., Public Policy and Success of Business Start-ups in Germany, Ruhr--Universität Bochum (RUB), Department of Economics, Bochum–Dortmund–Duisburg–Essen 2009.
  • Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
  • Gorman G., McCarthy S., Business Development Support and Knowledge-Based Businesses, “Journal of Technology Transfer”, 31, Inc. Manufactured in The Netherlands 2006.
  • Grabowski M., Nowicki M., Hardt Ł., Rozwój przedsiębiorczości a  pomoc publiczna – perspektywa polska i  europejska, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
  • How to support SME Policy from Structural Funds, Komisja Europejska, Bruksela 2012.
  • Jak wspierać rozwój przedsiębiorczości? Badanie mechanizmów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w  Polsce oraz rekomendacje ich zmian, Projekt YES (Young Entrepreneurs Support), Fundacja Initium, Warszawa 2011.
  • Jankiewicz S., Wspieranie rozwoju małych i  średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w  Poznaniu, Poznań 2004.
  • Kamiński R., Stymulowanie rozwoju gospodarczego, FRDL, Warszawa 2003.
  • Wasilewska E., Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_2_63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.