PL EN


2013 | 47 | 2 |
Article title

Wprowadzanie akcji do obrotu na rynku NewConnect na tle głównych alternatywnych systemów obrotu w  Europie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The article presents an analysis of statistical data which shows the position of the NewConnect market in comparison with other multilateral trading facilities in Europe. The goal of the article is to compare conditions which must be met by issuers who float shares in selected European multilateral trading facilities (MTFs). On the basis of experiences of those markets solutions have been indicated which could be implied by the NewConnect market organizer in order to eliminate its functioning problems which inhibit its further development. The article is continuation of studies whose aim is to emphasize imperfections in the functioning of the Polish capital market, particularly the NewConnect market.
Year
Volume
47
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Asyngier R., Zmiany na głównych rynkach giełdowych w  Europie, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z  integracji
 • europejskiej, P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 • Baumgartner E., Jak działa giełda. Poradnik dla inwestorów, Polpress Services, ebook.
 • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  21 kwietnia 2004 r. w  sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).
 • Feder-Sempach E., Rynki alternatywne w  strefie euro i  Unii Europejskiej a  NewConnect – analiza porównawcza,
 • Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2010, nr 238.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Rynek NewConnect w  Polsce na tle innych rynków alternatywnych w  Europie, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” 2010, vol. 6, nr 3.
 • Ziarko-Siwek U. (red.), Giełdy kapitałowe w  Europie, eDeWu, Warszawa 2007.
 • Strony internetowe
 • http://www.boerse-frankfurt.de.
 • www.borsaitaliana.it.
 • www.europeanequities.nyx.com.
 • www.fese.eu.
 • www.londonstockexchange.com.
 • www.nasdaqomx.com.
 • www.newconnect.info/przewodnik.
 • www.newconnect.pl/.
 • www.parkiet.com.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.