PL EN


2013 | 47 | 2 |
Article title

Stosunki pomiędzy pracodawcami a pracownikami pod różnymi rządami w Nigerii: polityczna długookresowa analiza sporów handlowych, przestojów w pracy i straty dni roboczych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Although famous for being sub-Saharan Africa’s and Africa’s most populous, one of the largest, and second largest economy in sub-Saharan Africa, Nigeria has for decades been confronted with the paradox of presenting gross poverty afflicting a  disproportionably large proportion of its population (70.2%–90.8%) recently. While the recurrent mantra has been that the monstrous poverty should be confronted with drastic measures before it engulfs the country, these so-called drastic measures including their theoretical and academic unraveling are yet to be adequately undertaken. The factors responsible for the escalation of poverty such as low productivity, poor industrial relations, and worldwide leadership in perpetration of corruption, among others have been largely ignored, underplayed and misunderstood. This paper examines the dismal state of industrial relations in Nigeria. The method of temporal analysis was employed to show the historical exhibition of “trade disputes, work stoppages”, workers involvement in trade disputes and loss of human work-days over a  34 year period (1970–2004). The findings were that: the highest number of workers involvement in industrial action in Nigeria was 2,874,721 people in 1982 while the lowest was 9,494 in 1998. Human work-day losses were high in 1982 (9,652,400 days) and least (27,072 days) in 1970. The highest number of work stoppages (755) occurred in 1979 while the least (11) occurred in 1998. The era of military dictatorship witnessing higher work stoppages occurred. It is argued that the Obasanjo dictatorship attitude spilled over into the Fourth Republic (1999–2007) when a  large proportion of work stoppages occurred. The implication of this finding for policy is that the need to build democratic attitude institutions and processes for strengthening harmonious industrial relations is urgent and imperative in Nigeria.
PL
Mimo że Nigeria ma największą wśród afrykańskich krajów subsaharyjskich liczbę ludności i jest drugą pod względem wielkości gospodarką w Afryce subsaharyjskiej, to przez dziesiątki lat doświadczała potwornej biedy, w ostatnim okresie dotykającej nieproporcjonalnie ogromnej części jej ludności (70,2–90,8%). Chociaż jak mantra wracało twierdzenie, że należy przedsięwziąć drastyczne środki, zanim straszliwe ubóstwo ogarnie cały kraj, to jednak postulowane działania, oparte na rozwiązaniach teoretycznych i naukowych, wciąż okazują się niewystarczające.Czynniki powodujące eskalację ubóstwa, takie jak niska wydajność, złe stosunki pomiędzy pracodawcami a  pracownikami i korupcja – jedna z największych na świecie – są ignorowane, bagatelizowane i pojmowane niewłaściwie. W niniejszej pracy zbadano fatalne relacje między pracodawcami a pracownikami w Nigerii. Zastosowano metodę długookresowej analizy w celu ukazania z perspektywy historycznej „handlowych dysput, przestojów w pracy”, zaangażowania pracowników w spory handlowe oraz straty dni roboczych na przestrzeni 34  lat (1970–2004). Ustalono, że największa liczba pracowników zaangażowanych w akcje pracownicze w  Nigerii wyniosła 2 874 721 – w 1982 r., zaś najniższa – 9 494 – w 1998 r. Znaczne straty dni roboczych miały miejsce w  1982  r. (9 652 400 dni), zaś najniższe (27 072 dni) w 1970 r. Największą liczbę przestojów w pracy (755) odnotowano w 1979 r., zaś najniższą (11) w 1998 r. Przestoje w pracy miały miejsce, gdy rozpoczęła się era dyktatury wojskowej. Dyktatura Obasanjo miała pośredni wpływ na Czwartą Republikę, kiedy to wystąpiła ogromna część przestojów. W związku z tym rząd powinien jak najszybciej stworzyć instytucje demokratyczne i przeprowadzić procesy mające na celu umocnienie harmonijnych stosunkówmiędzy pracodawcami a pracownikami.
Year
Volume
47
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Adamu, S. O., (1999), Productivity data and nation building, in: P. O. Umeh (ed.) Productivity for Self-reliance and Excellency, National Productivity Centre: 22–26, Lagos.
 • Akangbou, S. D., (1985), The Economics of Educational Planning in Nigeria. Vikas Publishing House, India.
 • Bain, D., (1982), The Productivity Prescription, McGraw Hill Books Company, New York.
 • BusinessDay, 2011. ‘BusinessDay’s Report on (Nigeria’s) Economic Transformation’, BusinessDay, (Lagos), 29 November, 2011: 21. Available online at: http://www.businessday.online.com and http://nigeriamasterweb.com/paperfrmes.html.
 • Durosaro, D. O. and Akinsolu, A. O., (2007), Unionism, quality assurance and productivity in Nigeria Higher Educational System, in: J. B. Babalola, G. O. Akpa; A. O. Ayeni and S. O. Adedeji (eds.) Access, Equity and Quality in Higher Education, Nigeria Association for Educational Administration and Planning (NAEAP).
 • Fashoyin, Tayo, (1992) [2005], Industrial Relations in Nigeria (2nd Ed.). Longman Nigeria, Lagos.
 • Frank, L. K., “What is social order” (?), in: J. G. Manis and S. I. Clark (ed.) Man and Society: An Introduction to Social Science. New York 1960.
 • Harvey, D., (1969), Explanations in Geography. Arnold, London.
 • Hills, P. J., (1982), A  Dictionary of Education, Rouledge, Kegan and Paul, London.
 • Ingwe, R., (2008), Agricultural productivity improvement and food security in Nigeria and Sub-Saharan Africa: Local production of fertilizers in Nigeria as a  catalyst for change (Unpublished paper).
 • Kpakol, M. L., (2008), Poverty Solutions: What we need to do (Poster presented at the Rivers State Summit on Empowerment, Port Harcourt, Rivers State, 7 August).
 • Mabogunje, A. L., (1974), Cities and Social Order, University of Ibadan Press, Ibadan.
 • Makama, S. D., Press conference to update the public on increase of Nigeria’s population to over 161 million in 2011. BussinessDay (Lagos) 2011. Available online at: http://www.businessday.online.com and http://nigeriamasterweb.com/paperfrmes.html.
 • Makama, S. D., (2007), Report of Nigeria’s National Population Commission on the 2006 Census, population
 • and Development Review, 33 (1): March, 206–201.
 • Nigeria (Federal Republic of) / NBS, (2007), Compendium of Statistical Terms: Concepts, Definitions, and Methodologies for Data Production and Management in Nigeria (Chapter 23: pp. 1088–1122). National Bureau of Statistics, NBS. Nigeria, /NBS, Abuja.
 • Nigeria (Federal Republic of), (2004), National Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS) 2004-2007, National Planning Commission, Abuja.
 • Nigeria (Federal Republic of)/Federal Ministry of Employment, Labour and Productivity, The New National Labour Policy, Lagos: Federal Ministry of Employment, Labour and Productivity, 4 December 1975.
 • Sofoluwe, A. O., Issues in measuring teacher productivity, in: E. O. Fagbamiye and D. O. Durosaro (eds.) Education and Productivity in Nigeria, Haytee Press and Publishing Co. Ltd., Illorin 2000.
 • World Bank 2009, http://siteresources.worldbank.org/DPP ENV Data...).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_2_73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.