PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Aktualny stan rynku private equity/venture capital w Polsce oraz bariery jego rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The aim of the paper is to present current condition of private equity and venture capital market in Poland, showing the structure of investments according to its maturity, line of business or capital owners and main barriers to its development. Article is also a  trial to grasp the impact of crisis started in 2007 on the structure and dynamics of expansion of discussed market in Poland.
Keywords
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Bula S., Bariery i  stymulatory rozwoju rynku venture capital w  Polsce, Association of Business Angels Networks, http://ines.org.pl/files/Szymon%20Bula.pdf (21.03.2013).
 • EVCA, Yearbook, 2004.
 • EVCA Yearbook 2012a, http://www.evca.eu/knowledgecenter/statisticsdetail.aspx?id=6392,Yearbook_2012_EUROPE&COUNTRY_Tables.xls (16.03.2013).
 • EVCA Yearbook 2012b, http://www.general-files.com/download/source/gs58daa0c4h32i0, Yearbook_2012_–_EUROPE_&_Poland_Tables_120511.xls (20.03.2013).
 • Gladstone D., Gladstone L., Venture capital Handbook: An Entrepreneurs Guide to Raising Venture capital, Financial Times Prentice Hall, London–New York 2001.
 • Grzegorczyk E., Jabłońska M., Prospects for financing of seed and start-up enterprises in Poland, [w:] A. Kuciński (red.), Finanse i  rynki finansowe – wybrane problemy, Studia i  Prace Instytutu Ekonomicznego nr 2, Gorzów Wielkopolski 2012.
 • Investment Readiness Summary Report of the Workshop, European Commission, 2006.
 • Krawczyk M., Finansowanie działalności innowacyjnej MSP. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012a.
 • Krawczyk M., Gotowość inwestycyjna determinantą innowacyjności przedsiębiorstw – próba pomiaru, [w:] T. Dudycz, B. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i  pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012b.
 • Krawczyk M., Instytucje finansowe na polskim rynku wysokiego ryzyka, [w:] A. Bogus, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i  finansów przedsiębiorstw w  skali narodowej i  europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 • Krawczyk M., Investment readiness as a  determinant for raising capital from venture capital market, e-proceedings, www.glofin.org, 2012c.
 • Krawczyk M., Mikołajczyk B., Aniołowie biznesu w  sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.
 • Panfil M., Fundusze private equity – wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005.
 • Pełka W., Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w  Polsce, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red), Innowacje w  rozwoju gospodarki i  przedsiębiorstw: siły motoryczne i  bariery, Instytut Wiedzy i  Innowacji, Warszawa 2007.
 • Rogoziński J., Bariery finansowania inwestycji przez fundusze private equity/venture capital w  Polsce, „Gazeta Innowacje” 2003, nr 18, http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje18/strona11.htm (28.03.2013).
 • Saublens Ch., All Money is not the Same! SME Access to Finance. Guidebook for Public Decision-Makers and Intermediaries, European Association of Development Agencies, 2007.
 • Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_209
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.