PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe jako forma długoterminowego oszczędzania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
Apart from their protective function, Life Insurances (individual and group ones) give the opportunity to accumulate and increase one’s capital with the use of unit-link insurances. The amount of the capital that has been gathered depends on: the age of the insured, the amount of the insurance premium, the level of insurance security, or the duration of the insurance. The insured chooses such a  program that suits his individual needs. Current debt crisis of countries such as Greece clearly shows that the state is not able to guarantee its citizens decent pensions. Because of that situation, the role of the private insurance market will be still on the rise.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Dębski W., Rynek finansowy i  jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Ferguson N., Potęga pieniądza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.
 • Gwiazdowski R., A  nie mówiłem. Dlaczego nastąpił kryzys i  jak najszybciej z  niego wyjść, Prohibita, Warszawa 2012a.
 • Gwiazdowski R., Emerytalna katastrofa, Prohibita, Warszawa 2012b.
 • Hazlitt H., Inflacja. Wróg publiczny nr 1, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2007.
 • http://rzu.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/zabezpieczenie-emerytalne-pracownicze-programy-emerytalne/Czy_kazdy_pracodawca_moze_utworzyc_pracowniczy_program_emerytalny___1695.
 • http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ppe_ike/Dane_roczne/roczne_ppe.html.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Jędrzejewski S., Struktura portfela oszczędności emerytalnych a  wiek ubezpieczonego – analiza ilościowa w  kontekście uwarunkowań polskiego systemu emerytalnego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 3.
 • Łapiński K., Dług niczym pieniądz, „Forbes” 2013, nr 4.
 • Pinera J., Bez obawy o  przyszłość, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1996.
 • Ustawa z  dnia 20 kwietnia 2004 roku o  pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. 2004 Nr 116, poz. 1207).
 • Ustawa z  dnia 22 maja 2003 roku o  działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003 Nr 124, poz. 1151).
 • Wapshott N., Keynes kontra Hayek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_239
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.