PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
Systemic liquidity risk is the risk that an adverse event will result in simultaneous liquidity problems in a  substantial portion of the financial system. The paper describes several aspects of this risk in the Polish banking environment: decreasing share of liquid assets in the balance sheet, growing maturity mismatch, risks related to foreign currency denominated loans financed through złoty deposits accompanied by FX and currency swaps or through external liabilities. Dependence on currency derivatives and foreign financing contributed to increased liquidity tensions in the financial crisis, including relative increase in customer deposit interest rates. The paper also presents the scale of liquidity support granted during the crisis by the central bank to banks operating in Poland.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • BRE Bank SA, Skonsolidowany raport roczny Grupy BRE Banku SA za 2012  r., Warszawa 2013.
 • de Bandt O., Hartmann P., Systemic risk: a  survey, Working Paper Series, European Central Bank 2000.
 • Eijffinger S.C.W., Defining and Measuring Systemic Risk, European Parliament, Brussels 2009.
 • Hałaj G., Przegląd metod badania płynności banków, „Bank i  Kredyt” 2008, nr 7.
 • Kaufman G.G., Scott K.E., What is systemic risk, and do bank regulators retard or contribute to it?, „Independent Review” 2003, t. 7, nr 3.
 • Kochański B., Niezrywalne depozyty terminowe w  świetle Bazylei III i  polskich uregulowań prawnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H: Oeconomia, 2012, t. XLVI, z. 4.
 • Lepczyński B., Konsekwencje wprowadzenia bazylejskich standardów w  zakresie płynności dla polskich banków, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 59 (760).
 • Narodowy Bank Polski, Raport o  stabilności systemu finansowego 2003, Warszawa 2004.
 • Narodowy Bank Polski, System operacyjny polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w  latach 2008–2012, Warszawa 2012.
 • Solarz J.K., Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacja o  sytuacji banków w  okresie styczeń–wrzesień 2012  r., Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_271
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.