PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
ETF is a  new financial instrument, which was introduced on the Warsaw Stock Exchange in September 2010. Currently there are three ETF’s: it is ETFWIG20L which follows the value of WIG20, ETFDAX which follows the value of DAX and ETFSP500 which follows the value of S&P500. The basic advantages of ETF are: high liquidity, simplicity and clarity of the instrument, low transactions’ cost and others. Nevertheless ETF’s market in Poland is at very early stage of their development.
Keywords
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
  • Frączek B., Potencjał rozwoju rynku ETF-ów, Annales UMCS, sectio H: Oeconomia, vol. XLVI, z. 4, Lublin 2012.
  • Kondrakiewicz T., Fundusze ETF – nowe instrumenty rynku finansowego, [w:] M. Kalinowski (red.), Rynki finansowe. Nowe wyzwania i  możliwości, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w  Gdańsku”, t. 11, Warszawa 2011.
  • Krupa D., Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
  • Nawrot W., Exchange-traded funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
  • Perez K., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
  • Ustawa z  27 maja 2004  r. o  funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 Nr 146, poz. 1546 z  późn. zm.).
  • www.etf.com.pl.
  • www.gpw.com.pl.
  • www.lyxoretf.pl.
  • www.money.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_293
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.