PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w  okresie 2009–2012 (miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
This paper present’s the analysis of effectiveness and thus the attractiveness of the various types of investment funds by using selected methods of multidimensional comparative analysis with particular emphasis on the development Hellwig’s measure. There have been attempts to verify the usefulness of this method over other methods to support the decision to choose a  specific fund to invest. The study deliberately selected the so-called period of 2009-12. the first wave of the global financial crisis, which has also had an impact on the financial market in Poland.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, metody oceny, analiza, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 • Dobosiewicz Z., Fundusze inwestycyjne, prawo i  ekonomia, Twigger, Warszawa 2008.
 • 3.
 • Finanse – nowe wyzwania teorii i  praktyki. Rynek finansowy, K. Jajuga, D. Dawidowicz, (red.), Ocena decyzji uczestników wybranych funduszy inwestycyjnych akcyjnych w  okresie kryzysu finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Finanse w  niestabilnym otoczeniu – dylematy i  wyzwania. Rynki finansowe, [w:] J. Harasim, J.   Cichy, D. Dawidowicz (red.), Efektywność nowych funduszy inwestycyjnych – analiza porównawcza, Uniwersytet Ekonomiczny w  Katowicach, Zeszyt Naukowy nr 106, Katowice 2012.
 • Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Hellwig Z., Metody ilościowe w  ekonomii. Pisma wybrane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i  strukturę kwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny” 1968, nr 4.
 • http://edukacja.analizaportfelowa.pl/index.php/wskaznik-sortino/ (28.05.2013).
 • http://mojefinanse.interia.pl/fun/abc_jwf?inf=468456 (28.05.2013).
 • Krakowiak-Bal A., Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej, „Infrastruktura i  Ekologia Terenów Wiejskich” 2005, nr 3, Polska Akademia Nauk w  Krakowie i  Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.
 • Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Mazur A., Witkowska D., Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości, Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i  Org. Gosp. Żywnościowej 2006, nr 60.
 • Perez K., Fundusze inwestycyjne – materiały dydaktyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w  Poznaniu, Poznań 2011.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w  modelowaniu ekonometrycznym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 • Ustawa z  27 maja 2004 roku o  funduszach inwestycyjnych (Dz. U  2004 Nr 146, poz. 1546).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_313
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.