PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Informacje ekologiczne a inwestorzy giełdowi

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
Nowadays proecological conditions are influenced by proecological awareness of managers and customers and more strict environment safety law regulations and also proecological culture trends. In relation with above statement, ecological information is becoming important with accountancy system as its’ reliable source.The authors of the article ascertained that:1. Corporations present on their internet websites ecological information, however these information are often insufficient and too general.2. Stock exchange investors would be more interested in ecological information, if they were associatedwith ecological risk of certain corporation.In association with above statements, there is a  need to reveal ecological information. They are very important for stock exchange investors.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
author
author
References
 • Castenow D., Nowy marketing w  praktyce, PWE, Warszawa 1996.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2010/75/UE z  dnia 24 listopada 2010 roku w  sprawie emisji przemysłowych.
 • Dziawgo D., Idea zrównoważonego rozwoju w  relacjach inwestorskich, [w:] E. Sidorczyk-Pietraszko (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w  warunkach zrównoważonego rozwoju i  gospodarki opartej na wiedzy, WSE, Białystok 2009.
 • Rekomendacja 2001/453/EC Komisji Europejskiej z  dnia 30 maja 2001  roku co do uznawania, pomiaru i  ujawniania zagadnień środowiskowych w  rachunkach rocznych i  rocznych raportach spółek.
 • Szczypa P., Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w  Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 • Węgrzyńska M., Zielona rachunkowość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w  Poznaniu, Poznań 2013.
 • Young S.D., O’Byrne S.F., EVA and Value-Based Management. A  Practical Guide to Implementation,
 • McGraw-Hill, New York 2001, za: Nita B., Rachunkowość w  zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.
 • Strony internetowe
 • http://www.grupakety.com/pl/zielona-ksiegowosc/.
 • http://www.ogrzewnictwo.pl/poradnik/dyrektywa-ied-nowe-ograniczenia-dotyczace-emisji-szkodliwych-substancji.
 • http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IE/pk201109-co2.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_347
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.