PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Potencjał inwestycyjny gmin województwa dolnośląskiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
Investments made by entities of local self-government are perceived as a  conversion of assets held by local self-government into other assets in order to achieve certain social and economic benefits. Investment potential of entities of local self-government depends on their income and costs of completing currenttasks, and also on the ease of access to external sources of funds. This paper analyses and evaluates potential financing of development by self-government in communes of Lower Silesian voivodeship from 2007 to 2012, based on selected quantitative measures.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Czempas J., Inwestycje gminne – znaczenie i  pomiar, [w:] I  Forum Samorządowe. Polska samorządność w  integrującej się Europie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Inwestycje rzeczowe i  kapitałowe, J. Różański (red.), Difin, Warszawa 2006.
 • Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005a.
 • Jastrzębska M., Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”, nr 9, 2005b.
 • Jarosiński K., Finansowanie inwestycji komunalnych w  Polsce w  warunkach samorządności lokalnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 • Kaczor T., Tomalak M., Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.
 • Kopyściański T., Ocena stanu zadłużenia dolnośląskich gmin w  latach 2004–2009, [w:] Finanse 2009 – teoria i  praktyka. Finanse publiczne II, B. Filipiak, B. Walczak (red.), Zeszyty Naukowe nr 547, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • Lubińska T., Będzieszak M., Własny potencjał inwestycyjny jako miara pozycji wydatkowej gmin, [w:] Budżet państwa i  samorządów, decentralizacja – oświata, T. Lubińska (red.), Difin, Warszawa 2005.
 • Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, B.   Filipiak (red.), Difin, Warszawa 2009.
 • Michalak A., Finansowanie inwestycji w  teorii i  praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin 2008.
 • Sprawozdania roczne z  wykonania budżetów gmin województwa dolnośląskiego za rok 2007, 2008 2009, 2010, 2011, 2012, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.
 • Szołno-Koguc J., Wybrane wskaźniki kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny w  zintegrowanej Europie, B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_357
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.