PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Rola polityki informacyjnej spółek kapitałowych w prawidłowym funkcjonowaniu relacji inwestorskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The information policy defined as the conscious use of different sets of information should not only provide data but also should make the investors properly use the knowledge of the company in their practical choices.The main objective is to convince investors about the actual value of the company, as the subject of capital investment. Disclosure of information is one of the most difficult part of the communication process between investors and company. In conveying information, special role is played by the risk reporting and data necessary for the proper company valuation, both in terms of economic and market value.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Damodaran A., Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwo L. Koźmińskiego,
 • Warszawa 2009.
 • Dziawgo D., Relacje inwestorskie, ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania, PWN, Warszawa 2011.
 • Financial Reporting of Risk – Proposals for a  Statement of Business Risk, ICAEW, London 1998.
 • Karmańska A., Wartość ekonomiczna w  systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 • Kirchhoft K.R., Piwinger M. (red.), Die Praxis der Inwestor Relations Effiziente Kommunikation zwischen Unternehmen und Kapitalmairkt, Ludzterhand Verlag, Frankfurt/Main 2001.
 • Linsley P.M., Shrives P.J., Risk reporting: A  study of risk disclosures in the annual reports of UK companies, “The British Accounting Review” 2006, 38.
 • Łukasik G., Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
 • Martin T.A., Bär T., Grundzüge des Risiko-managements nach Kontra G, Oldenbourg Verlag, München–Wien 2002.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej, cz. A: Założenia, koncepcje i  wymogi, Stowarzyszenie Księgowych w  Polsce, wg stanu na dzień 1 stycznia 2011.
 • No surprises: The Case for Better Risk Reporting, ICAEW, London 1999.
 • Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.
 • Panfil M., Szablewski A. (red.), Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i  inwestora, Poltext, Warszawa 2007.
 • Preliminary Views on Financial Statement Presentation, Discussion Paper 2008, London, International Accounting Standards Board.
 • Schrand C.M., Elliot J.A., Risk and financial reporting: a  summary of the discussion at the 1997 AAA/FASB conference, “Accounting Horizons” 1998, 12 (3).
 • Solomon J.F., Solomon A., Norton S.D., Joseph N.L., A  conceptual framework for corporate risk disclosure emerging from the agenda for corporate governance reform, “British Accounting Review” 2000, 32 (4).
 • Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i  zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005.
 • Śnieżek E., Wiatr M., Raportowanie przepływów pieniężnych w  kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Świderska G. (red.), Informacja zarządcza w  procesie formułowania i  realizacji strategii firmy, Difin, Warszawa 2003.
 • Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. 2: Wskaźniki finansowe, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 • Working for Better Risk Reporting, ICAEW, London 2002.
 • Wycena i  zarządzanie wartością firmy, A. Szablewski, R. Tuzimek, (red.), Poltext, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_389
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.