PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Analiza dyskryminacyjna ryzyka upadłości

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
In the article there were presented the traditional discriminant methods that are commonly used in the world in the context of a risk analysis of business bankruptcy. There was done the characteristics of the world concept in this field, as well as those developed in the domestic market. A survey and an assessmentof the models effectiveness was conducted exemplified by entities operating in the Polish conditions.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • AIKED’10 Proceedings of the 9th WSEAS international conference on Artificial intelligence, knowledge engineering and data bases, p. 83–87 World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Stevens Point, Wisconsin, USA ©2010.
 • Antonowicz P., Metody oceny i  prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2007.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej,
 • „Przegląd Organizacji” 2004, nr 6.
 • Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Rynek kapitałowy. Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. Oskara Langego, Wrocław 1998.
 • Lusztyn M.G., Value at Risk – zarządzanie ryzykiem w  przedsiębiorstwie, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2000.
 • Mandru L., Khashman A., Carstea C., David N., Patrascu L., The Diagnosis of Bankruptcy Risk Using Score Function, Recent Advances in Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases.
 • Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), „Życie Gospodarcze” 1994, nr 38.
 • Mentel G., Ryzyko rynku akcji, CeDeWu.pl, Warszawa 2013.
 • Nietyksza B., Eksperyment – ryzyko – odpowiedzialność karna, Warszawa 1967.
 • Pogodzińska M., Sojak S., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w  przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, AUNC, Ekonomia XXV, Zeszyt 299, Toruń 1995.
 • Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 • Raport Coface nt. upadłości firm w  Polsce w  2011 roku, Warszawa 2012.
 • Wędzki D., Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej – wnioski z  badań, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w  UE, t. 1, D. Zarzecki D. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_409
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.