PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Innowacyjność przedsiębiorstw w  krajach UE - pomiar i  ocena

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
This paper presents the scale of innovation in the European Union countries with special focus on the measurement of innovation and possibilities of implementation of financial mechanisms and institutional solutions in low innovation level countries, particularily in Poland.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Dutta S. (red.), The Global Innovation Index 2012. Stronger Innovation Linkages for Global Growth, INSEAD, 2012.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w  latach 2009–2011, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w  Szczecinie, Informacje i  opracowania statystyczne, Warszawa 2012.
 • GE Global Innovation Barometer. Global Reasearch Findings & Insights, January 2013.
 • Glossary: Community Innovation Survey (CIS), Statistics Explained, European Commission Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu (05.04.2013).
 • Innovation statistics, European Commission Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europe.eu (05.04.2013).
 • Innovation Union Scoreboard 2010 – Methodology report. This report is prepared by Hugo Hollanders - MERIT (Maastricht University), Stefano Tarantola - Joint Research Centre (JRC), 2011.
 • Jaka ulga podatkowa na badania i  rozwój, „Rzeczpospolita”, 6.03.2013.
 • Krawczyk M., Finansowanie działalności innowacyjnej MSP. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Krawczyk M., Ewolucja pomiaru innowacyjności w  firmie, Folia Oecnomica nr 266, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • National accounts-GDP, European Commission Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europe.eu (05.04.2013).
 • Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data.
 • Przegląd zachęt na działalność B + R na świecie, Deloitte, styczeń 2013.
 • R&D incentives and services. Adding value across Europe Middle East and Africa (EMEA) KPMG.
 • Science, technology and innovation in Europe. 2012 Edition, Eurostat Pocketbooks, Publication Office of the European Union, Luksemburg 2012.
 • Seventh Community Innovation Survey, Highest proportions of innovative enterprises in Germany, Luksemburg and Belgium, www.epp.eurostat.ec.europe.eu, aktualizacja: 11.01.2013
 • Sudolska A., Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w  Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 • Turnover from innovation % of total turnover (codetsdec340), European Commission Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europe.eu (05.04.2013).
 • Überholspur Innovation. Messung, Bewertung Und Steigerung der innovationsfähigkeit durch www.innoscore.de, Fraunhofer Institut 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_421
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.