PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Specyfika polityki marketingowej w bankowości prywatnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
Marketing policy applied for private banking activity has some substantial particularities. ATL-type strategies seem inefficient, while some BTL-type strategies are to be implemented. Especially dedicated, glamorous events, expense account, and some specific advertising and promotion techniques devoted to High Net Worth Individuals (HNWIs) seem to be efficient and relatively not so costly mean of marketing policy.Polish private banking, while still in development, needs some shift in marketing policy. Some instruments remain underestimated while others are overestimated. Divergences make the customer relationship management business model more vulnerable during these trustworthiness crisis times.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Bicker L., Private Banking in Europe, Routledge, London 2003.
 • Dziawgo L., Private banking. Istota - koncepcja - funkcjonowanie, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.
 • Maude D., Global Private Banking and Wealth Management. The New Realities, John Wiley &   Sons Ltd 2006.
 • Płókarz R., Wealth management – standardy zachodnie a  pierwsze polskie doświadczenia, [w:] S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 • Płókarz R., Zarządzanie tradycyjną marką w  XXI wieku, na przykładzie rodziny Rothschildów, [w:] Zarządzanie w  XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy, Wyższa Szkoła Bankowa w  Toruniu, Toruń 2009.
 • Płókarz R., Private banking we współczesnej bankowości detalicznej, [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość detaliczna, CeDeWu.pl, Warszawa 2011a.
 • Płókarz R., Transformacja bankowości offshore w  bankowość onshore i  jej finansowe konsekwencje, na przykładzie banku Rothschilda, [w:] Zarządzanie wartością instytucji finansowych,
 • „Prace i  Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 4/5, Sopot 2011b.
 • Płókarz R., Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013a.
 • Płókarz R., Perspektywy rozwoju bankowości prywatnej w  Polsce do 2017 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2013b (niepublikowane – niskonakładowa analiza komercyjna).
 • World Wealth Report 2012, Capgemini, RBC Wealth Management 2012.
 • World Wealth Report 2013, Capgemini, RBC Wealth Management 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_487
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.