PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Gwarancje długu bankowego jako instrument pomocy publicznej w państwach Unii Europejskiej w okresie kryzysu finansowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
This paper discusses guidelines for implementation of art. 107-109 of the Treaty on the Functioning of the European Union, from perspective of state guarantees for banks in wake of the financial crisis which descended on EU Member States. Qualitative analysis of bank loan guarantees was based on The Banking Communication of 13 October 2008. Statistical data for quantitative analysis was collected from European Commission reports issued about state aid granted to Member States. Discussed were criteria for granting that aid, verifying its objectives as well as measures and amounts approved by the Commission. Research theory was set out that the banking loans guarantees as a  state aid instrument were used predominantly by countries within the Euro zone, whilst states without the common currency had little in the way of that aid.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
  • Commission Staff Working Document – Autumn 2012 update – Facts and figures on State aid in the Member States, European Commission, Brussels 21.12.2012, SEC(2012) 443 final.
  • Duffie D., How Big Banks Fail, Princeton University Press, Princeton 2011.
  • Godłów-Legiędź J., Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowego instytucjonalizmu, [w:] H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  • Komunikat Komisji dotyczący przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych w  sprawie pomocy państwa w  celu ratowania i  restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE, C 156/3 z  9 lipca 2009 r.).
  • Komunikat Komisji – Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w  odniesieniu do instytucji finansowych w  kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego (Dz.Urz. UE C 270 z  25 października 2008 r.).
  • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i  praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • Traktat o  Unii Europejskiej i  Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane (Dz. Urz. UE, C 83 z  30 marca 2010 r.).
  • Wytyczne w  sprawie pomocy państwa na ratowanie i  restrukturyzację przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z  1 października 2004 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_497
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.