PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Sekurytyzacyjne instrumenty finansowe w strefie euro

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
Securitized financial instruments market is one of the segments of the financial markets of the euro area. The main instrument of this market are: MBS (Mortagage Backed Securities), ABS ( Asset Backet Securities), CDO (Collateralized Debt Obligations) and ABCP (Asset Backed Commercial Papers). Securitization market instruments developed in the euro zone by 2009, growing turnover and emissions. As a  result of the global financial crisis, this market has shrunk considerably. This article presents the main groups of securitized financial instruments in the euro area and to assess the changes that have taken place during the global financial crisis.
Keywords
PL
sekurytyzacja   ABS   MBS   CDO  
EN
securitization   ABS   MBS   CDO  
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Chrabonszczewska E., Waszkiewicz A., Ryzyko na międzynarodowych rynkach finansowych, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2010.
 • Długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej, Zielona Księga, Komisja Europejska 25.03.2013.
 • Dyrektywa 2006/48/ WE Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie podejmowania i  prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dziennik Urzędowy UE 2006, nr L177).
 • ESF Securitisation Data Report, różne lata, www.afme.ue.
 • Europe Structured Finance Addendum Tables (EUR), www.sifma.org.
 • Ghosh J., Przewodnik dla początkujących: instrumenty finansowe oparte na długu, „Aktualności MSSF” nr 65 – lipiec/sierpień 2008.
 • Hull J., Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, PWN, Warszawa 2011.
 • Pyka I., Rynkowe instrumenty finansowe w  alokacji kapitału bankowego, Difin, Warszawa 2012.
 • Sekurytyzacja w  krajach Unii Europejskiej oraz w  polskim systemie bankowym. Wyniki ankiety badawczej, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2007.
 • Waszkiewicz A., „Papierowe” bogactwo sekurytyzacji, „Bank i  Kredyt” 2004, nr 4.
 • Wytyczne ECB z  26.11.2012 w  sprawie instrumentów i  procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (Dziennik Urzędowy UE 2012, nr L 348).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_511
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.