PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Efektywność strategii zarządzania kapitałami przez pośredników finansowych na przykładzie funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
Financial intermediaries are very important element of the financial system. They operate in the financial market, as institutions that allow households and companies convert savings to investments.The purpose of submitted article is to characterize the essence of Investment funds companies and Common Pension Companies as financial intermediaries, that manage investment funds and open pension funds, that invest funds, entrusted to them in the financial markets. Their investment strategies and methods to measure the effectiveness of their investment policies have been characterized.Due to the research hypothesis pension funds perform have obtained higher effectiveness in capital management, compared to investment funds, which have, a  similar structure of investment portfolios, as well as in comparison to the funds, using different investment strategies.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, typy, metody pomiaru i  ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Dobosiewicz Z., Wprowadzenie do finansów i  bankowości, PWN, Warszawa 2009.
 • Dybał M., Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Jensen M.C., The performance of mutual funds in the period 1945–1964, “Journal of Finance” 1968, May, vol. 23.
 • Nacewski J., Zabielski K., Funkcjonowanie rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2000.
 • Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002.
 • Proniewski M., Niedźwiedzki A., Rynek pieniężny i  kapitałowy. Podstawy teorii i  praktyki, Wyższa Szkoła Finansów i  Zarządzania w  Białymstoku, Białystok 2002.
 • Sharpe W.F., Mutual fund performance, “Journal of Business”, 1966, no. 1.
 • Szturo M., Rynek usług zarządzania aktywami finansowymi, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Treynor J.L., How to rate management of investment funds, “Harvard Business Review” 1965, no. 1.
 • Wawiernia A., Jonek-Kowalska I., Zarządzanie wartością i  ryzykiem instrumentów rynku finansowego, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Wypych M., Finanse i  instrumenty finansowe, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i  Zarządzania w  Łodzi – Absolwent, Łódź 2000.
 • Akty prawne
 • Ustawa z  dnia 28 sierpnia 1997  r. o  funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 1997 Nr 139, poz. 933).
 • Ustawa z  dnia 27 sierpnia 2003  r. o  organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 2003 Nr 170, poz. 1651. z  późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z  dnia 25 marca 2011  r. o  zmianie niektórych ustaw związanych z  funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2011 Nr 75, poz. 398).
 • Ustawa z  dnia 23 listopada 2012  r. o  zmianie ustawy o  funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o  nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 70.
 • Bibliografia elektroniczna
 • www.analizy.pl.
 • www.knf.gov.pl.
 • www.notoria.pl – raporty online dla uczelni wyższych 2009–2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_573
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.