PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zmieniających się warunkach rynku ubezpieczeniowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
In the paper the acivity of the Insuarance Guarantee Fund in the years 1991 – 2012 has been presented by analysis of its functions and development of its role within the insurance sector. The changes of the IGF’s activities included functional and subjective range as well as changes of the IGF’s financial resposibility limits. Nowadays, the IGF plays the key role in stabilizing the situation on the insurance market with reference to modelling of the guarantee system, by realization of substancially broadened functions and active participation in implementing of new solutions and legislative undertakings on national and international forum.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Bijak W., Hrycko K., Pietrowski Ł., Sposób na nieubezpieczonych  posiadaczy  pojazdów  mechanicznych,
 • „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2012, nr 4.
 • http://www.ecb.int/home/html/index.en.html (05.2013).
 • Raporty Rynek  ubezpieczeń z  lat 1991–2012.
 • Raporty UFG z  lat 1992–2011.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 14 czerwca 1991 roku w  sprawie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych oraz trybu ustalania i  egzekwowania opłaty za wykonanie tego obowiązku, Dz. U. Nr 53, poz. 228.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 13 września 2011  roku w  sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w  2012  r., Dz.   U. z  14 września 2011  roku Nr 192 poz. 1141.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 14 września 2012  roku w  sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w  2013 roku, Dz. U. z  2012 roku, poz. 1026.
 • Statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ogłoszony w  załączniku do obwieszczenia Ministra Finansów z  dnia 18 października 2004 roku w  sprawie ogłoszenia Statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Dz. Urz. Min Fin. Nr 15, poz. 144; z  2007 roku Nr 5, poz. 28 i  Nr 9, poz. 54 oraz z  2012 roku Nr 12, poz. 31.
 • Ustawa z  dnia 10 października 2002 roku o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z  2004 roku Nr 240, poz. 2407 oraz z  2005 roku Nr 157, poz. 1314.
 • Ustawa z  dnia 22 maja 2003 roku o  ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. Nr 124, poz. 1152.
 • Ustawa z  dnia 24 maja 2007 roku o  zmianie ustawy o  ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
 • Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o  działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. z  2007 roku Nr 102, poz. 691.
 • Ustawa z  dnia 28 lipca 1990 roku o  działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. Nr 59, poz. 344.
 • Ustawa z  dnia 8 czerwca 1995 roku o  zmianie ustawy o  działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej – Kodeks handlowy oraz zmianie ustawy o  podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. Nr 96, poz. 478.
 • Ustawa z  dnia 8 lipca 2005  roku o  zmianie ustawy o  działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z  2005 roku Nr 143, poz. 1204.
 • www.knf.gov.pl.
 • www.ufg.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_585
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.