PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Funkcjonowanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów i architektów budownictwa w  Polsce w  latach 2003–2009

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
For many years in Poland there are more and more accidents or construction disasters. They are the subject of numerous studies and publications and compulsory insurance of civil liability for people involved with construction projects was introduced in 2003. The purpose of this article is to review the effects of the operation of the insurance in Poland. In this paper we pay attention to the trends in number of construction accidents and mistakes made by designers. We analyze the basic statistics of this insurance.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Abramowicz M., Błędy związane ze schematycznym projektowaniem stropów żelbetowych, XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Międzyzdroje 2005.
 • Chrupczyński G., Błędy projektanta, „Inżynier Budownictwa” 2006, nr 7–8.
 • Godycki-Ćwirko T., Nagrodzka-Godycka K. i  inni, Awaryjne zarysowanie oraz błędy projektowe stropu płaskiego hali widowiskowo-sportowej, XXV Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Międzyzdroje 2011.
 • Golat R., Odpowiedzialność projektanta za nienależyte wykonanie umowy, „Inżynier Budownictwa” 2008, nr 9.
 • Hatała E., Rykaluk K. i  inni, Zagrożenie awaryjne stalowej konstrukcji hali wskutek błędów projektowych i  wykonawczych, XXV Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Międzyzdroje 2011.
 • Jastrzębski M., Samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie, „Inżynier Budownictwa” 2008, nr 1.
 • Jeż J., Biogeotechnika. Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa, Politechnika Poznańska, Poznań 2008.
 • Kontrole mogą uchronić przed katastrofą, „Gazeta Samorządu i  Administracji” 2006, nr 5.
 • Lewandowska I., Projektant odpowiada niezależnie od wykonawcy, „Rzeczpospolita” 24 lipca 2008 r.
 • Lewicki B., Oddziaływania wyjątkowe jako przyczyna awarii budowlanych w  ujęciu normowym, XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Szczecin–Międzyzdroje, 19–22 maja 1994 r.
 • Molęda M., OC projektantów budowlanych, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2010, nr 10.
 • Nowakowski A.B., O  zawodzie zaufania publicznego, „Inżynier Budownictwa” 2004, nr 12.
 • Paczkowska T., Paczkowski W., Błędy projektanta zagrożeniem bezpieczeństwa stalowej konstrukcji dachu, XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Międzyzdroje 2009.
 • Płachecki M., Koziński K., Błędy projektowe i  wady wykonawcze oraz projekt i  realizacja wzmocnienia trójkomorowego żelbetowego zbiornika w  oczyszczalni ścieków, XXV Konferencja naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Międzyzdroje 2011.
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa w  statystyce w  2009 r. Samorząd budownictwa w  liczbach, „Inżynier Budownictwa” 2010, nr 6.
 • Radziecki A., Salamak M., Silewski A., Skutki błędu projektowego popełnionego przy adaptacji projektu mostu typowego, XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Międzyzdroje 2003.
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z  5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, Dz. U. 2007 Nr 210, poz.1528.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 11 grudnia 2003 r. w  sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa, Dz. U. Nr 220, poz. 2174 z  późn. zm.
 • Runkiewicz L., Przyczyny techniczne występowania zagrożeń, awarii i  katastrof budowlanych, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 10.
 • Runkiewicz L., Przyczyny zagrożeń, awarii i  katastrof budowlanych, „Przegląd Budowlany” 2004, nr 10.
 • Runkiewicz L., Wpływ błędów użytkowania na korozję, zagrożenia i  awarie konstrukcji budowlanych, „Ochrona przed Korozją” 5s/A/2006.
 • Runkiewicz L., Zagrożenia budowli z  wieloletnich analiz awarii i  katastrof, „Przegląd Budowlany” 1999, nr 4.
 • Sieńko R., Monitorowanie konstrukcji budowlanych a  wzrost ich bezpieczeństwa, „Przegląd Budowlany” 2007, nr 4.
 • Słowek G., Ścigałło J., Błędy projektowe w  analizie stropu płaskiego jako przyczyna stanu przedawaryjnego, XXV Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Międzyzdroje 2011.
 • Smarż J., Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych a  zakres ubezpieczenia OC, „Inżynier Budownictwa” 2008, nr 5.
 • Sprawozdania z  działalności krajowych organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, „Inżynier Budownictwa” 2006, nr 6.
 • Studzińska A., Obowiązkowe ubezpieczenie OC, „Inżynier Budownictwa” 2008, nr 1.
 • Tomaszewska-Pestka M., Odpowiedzialność cywilna wykonujących samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie a  forma zatrudnienia, „Inżynier Budownictwa 2011, nr 11.
 • Tracz M., Grzybowska W., Awarie w  projektowaniu, budowie i  eksploatacji dróg, XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Międzyzdroje 2003.
 • Tworek P., Ryzyko i  jego skutki w  działalności przedsiębiorstw wykonawstwa budowlanego, „Przegląd Budowlany” 2003, nr 1.
 • Urban A., Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego w  Polsce w  świetle przepisów krajów UE, cz. II, „Przegląd Budowlany” 2001, nr 9.
 • Ustawa Prawo budowlane z  7 lipca 1994 r., Dz. U. 1994 Nr 156, poz. 1118.
 • Ustawa z  dnia 15 grudnia 2000 r. o  samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Dz. U. 2001 Nr 5, poz. 42 z  późn. zm.
 • Włodarczyk W., O  przyczynach niektórych awarii i  katastrof konstrukcji stalowych, „Inżynieria i  Budownictwo” 1991, nr 9.
 • Wojnarowski A., Katastrofy budowlane, „Zagrożenia” 2000, nr 2.
 • Woliński S., Analiza a  niezawodność konstrukcji budowlanych, „Inżynier Budownictwa” 2006, nr 5.
 • Wuwer W., Kowalik B., O  błędach projektu wieży kratowej, XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Międzyzdroje 2003.
 • Żółtowski W., Wierzbicki S., Błędne założenia projektowe przyczyną awarii konstrukcji hali, XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Międzyzdroje 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_623
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.